Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG303 Türk Halk Müziği Repertuvarı V 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Öğrencinin türkü dağarının artmasının sağlanması, yörelerin üslup, tavır ve ezgisel özelliklerinin benimsetilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Savaş ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TRT repertuarı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Halk Müziği vokal repertuvarından belirlenmiş eserlerin basitten karmaşığa doğru icra çalışmaları, İcra edilecek türkülerin kaynak kişi ya da yerel sanatçı kayıtlarının (cd, kaset, vb.) dinletilmesi ve yöresel ağızları kavrayabilme çalışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin müfredatının tanıtımı, dönem içinde icra edilecek türkülerin notasının ve “Barak” türündeki uzun havaların dönem sonunda seslendirilmek üzere öğrencilere dağıtımı.
2 “Asker Yolu Beklerim”, “Dersini Almış Da Ediyor Ezber”, “Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün” ve “Sabahınan Esen Seher Yeli Mi” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Sürmeli Tavrı” ve kaynak kişilerden Nida Tüfekçi hakkında detaylı bilgilendirme
3 “Bir Çift Durna Gördüm”, “Kanatlı Kapının Demir Sürgüsü” ve “Yaz Gelirse Sarı Çiğdem Uyanır” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması
4 “Posta Yolları”, “Dağdan Yuvarlandı Kayalarımız” , “Bize Gam Yutturdu Devran-ı Felek” ve “Gine Yeşillendi Germir Bağları” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Kayseri Türküleri” hakkında detaylı bilgilendirme
5 “Gara Gile” ve “Deli Ceyran”, türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Azeri Türküler” hakkında detaylı bilgilendirme
6 Gözelim Sen Sen” ve “Arakçının Mendedir Ceyran” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması
7 Şimdiye kadar icra edilmiş olan türkülerin çeşitli sanatçılarca icralarının dinletilmesi (cd, kaset, vb. aracılığıyla)
8 Ara sınav
9 Cerrevin Kulpu Burma”, “Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” ve “Damımız Ardı Çöle” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması
10 Susuzam Su İsterem”, “Maral Çıkmış Dağ Başına” ve “Bu Hal Ne Haldı” türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması, Geleneksel Türk Halk Müziği’nde “Kerkük Türküleri” hakkında detaylı bilgilendirme
11 Kerkük Divanı”nın işitsel kayıtlarının, dönem sonunda seslendirilmek üzere öğrencilere dağıtılması, Divan üzerine bilgilendirme
12 Aşıklık Geleneği hakkında detaylı bilgilendirme ve “Âşık Muhlis Akarsu” hayatı ve eserleri hakkında bilgilendirme ve seslendirme, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması
13 “Âşık Mahzuni Şerif” hayatı ve eserleri hakkında bilgilendirme ve seslendirme, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması
14 “Âşık Davut Sulari” hayatı ve eserleri hakkında bilgilendirme ve seslendirme, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274587 Geleneksel Türk Halk Müziği türlerini icra becerisi kazanabilme
2 1274588 Geleneksel Türk Halk Müziğinin yaşatma ve gelecek nesillere doğru olarak aktarabilme
3 1274589 Yerel, ulusal ya da uluslar arası düzeydeki Türk Halk Müziği icracılarını tanıma, üslup ve tavır özelliklerini kavrayabilme, bu özellikleri kendi müzikal edimiyle harmanlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 3 1 3 4 3 3 2 3 4 3
2 4 5 5 3 1 3 4 3 3 2 3 4 3
3 4 5 5 3 1 3 4 3 3 2 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek