Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG341 Bağlama V 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Bağlama seslemede işe koşulan geleneğe dair edimlerin gerçekleştirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Can KARAHAN

Ön Koşul Dersleri

Bağlama IV

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Can KARAHAN, “Bağlama Öğretiminde Yeni Bir Yöntem”, Okutman Yayıncılık, Şubat 2010, Ankara. Can KARAHAN, “Perde Perde Bağlama” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Ağustos 2016, Samsun. Erol PARLAK, “Türkiye’de El ile (Şelpe) Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000, Ankara. M. Ragıp GAZİMİHAL, “Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara. Ertuğrul BAYRAKTAR, ve ark., “Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geleneksel tezene tekniklerinin düzeye uygun örnekler üzerinden değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yozgat yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü
2 Konum değişimli edimler bağlamında Yozgat tavrı; “yeksani düzeninde”
3 Konum değişimli edimler bağlamında Yozgat tavrı; “abdal düzeninde”
4 Konum değişimsiz edimler bağlamında Âşıklama tavrı
5 Konum değişimli edimler bağlamında Âşıklama tavrı
6 Sivas yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü
7 Konum değişimli edimler bağlamında Âşıklama tavrı; “bağlama düzeninde”
8 Maraş yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü
9 Konum değişimli edimler bağlamında Âşıklama tavrı; “bağlama düzeninde”
10 Ara sınav
11 Erzincan yöresinden bir örneğin bağlama ile seslendirilmesine dair edimlerin yapı çözümü
12 Konum değişimli edimler bağlamında Âşıklama tavrı; “bağlama düzeninde”
13 Konum değişimli edimler bağlamında Âşıklama tavrı; “bozuk düzeninde”
14 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274590 Bağlama seslemede kullanılan geleneğe dair edimleri açıklar.
2 1274591 Tavır olarak nitelendirilen geleneğe dair sesleyiş biçimlerini yapısal olarak çözümler.
3 1274592 Âşıklama ve Yozgat tavırlarına ilişkin edimleri bağlama tablaturuna aktarır.
4 1274593 Âşıklama ve Yozgat tavırlarına ilişkin edimleri öngörülen düzen (akort) tiplerinde ve düzeye uygun örnekler üzerinden gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.