Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG345 Kanun V 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki makam bilgisini geliştirerek, makamsal geçkiler yapabilme becerisi oluşturma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Turgay KERSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kanun metodu- Beste Aydın

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eserlerin bir tam dörtlü aşağıdan çalınması, yakın geçki çalışmaları ve çalgısal repertuvar oluşturma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eserlerin bir tam dörtlü aşağıdan çalınması ile ilgili çalışmalar Nikriz Peşrev / Kemal Batanay Nikriz Saz Semai / Refik Fersan IMG_3663.jpg
IMG_3662.jpg
2 Nikriz Saz Semai / Refik Fersan Nikriz Oyun havası / Hasan Soysal IMG_3660.jpg
IMG_3659.jpg
IMG_3661.jpg
3 Zavil Peşrev / Zeki Mehmed Ağa Zavil Saz Semai / Arif Ağa Zavil Zeybek / Zeki Duygulu IMG_3666.jpg
IMG_3667.jpg
4 Acem Aşiran Peşrev / Neyzen Salih Dede Acem Aşiran Saz Semai / Mısırlı İbrahim Efendi Canan Okuyor Aşkın İlahi Sesedir Bu / Acem Aşiran Şarkı / Ali Rıza Avni IMG_3668.jpg
5 Acem Kürdi Saz Semai / İsmail Hakkı Bey Acem Kürdi Saz Semai / Muzaffer İlkar IMG_3669.jpg
IMG_3670.jpg
6 Ferahfeza Peşrev / Muallim İsmail Hakkı Bey Ferahfeza Saz Semai / Tanburi Cemil Bey
7 Sultaniyegah Peşrev / Kanuni Hacı Arif Bey Sultaniyegah Sirto / Sadi Işılay sultaniyegah_p_haci_arif_ney.pdf
8 Sultaniyegah Sirto / Refik Fersan Nihavend Peşrev / Osman Bey sultaniyegah_sirto_refik_fersan_ney.pdf
nihavend_p_tanburi_buyuk_osman.pdf
9 Nihavend Saz Semai / Neyzen Tevfik Nihavend Saz Semai / Hasib Dede nihavend_pesrev_hasib_dede_erzurumlu_ser_nayi.pdf
10 Ara Sınav
11 Nihavend Saz Semai / Refik Fersan nihavend_saz_semai_refik_fersan_tanburi.pdf
12 Nihavend Saz Semai / Ömer Altuğ nihavend_saz_semai_omer_altug_gonlumun_melali.pdf
13 eveser Peşrev / Numan Ağa Neveser Saz Semai / Yusuf Paşa Neveser Zeybek neveser_pesrev_numan_aga_tanburi.pdf
14 Final.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273795 Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki çalgısal eserlerin icra becerilerinin geliştirilmesi.
2 1273796  Mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle, ulusal ve uluslararası etkinliklerde, Geleneksel Türk Sanat Müziğinde kanun icrasını sergileme becerisini kazanma.
3 1273797 Kanun çalgısı alanında edindiği bilgi ve becerisini çalgının öğretiminde de kullanabilme becerisi.
4 1273798 Kanun çalgısı hakkında ki yenilikleri ve sorunları takip edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 5
2 5
3 5 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek