Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG355 Lavta V 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Lavta sazını gerekli kurallarıyla çalabilme

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili makamlardaki eserlerden oluşturulmuş ders notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Müziği nin en önemli sazlarından biri olan Lavta'yı teknik özellikleriyle kavrayıp icra edebilme yeteneğini kazandırma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 dügah üzerindeki pozisyon değişiklikleri. Bülbül ne için(şarkı)
2 dügah üzerindeki pozisyon değişiklikleri. Bir gün ne olur(şarkı)
3 dügah üzerindeki pozisyon değişiklikleri. Şekerim(şarkı)
4 saba üzerindeki pozisyon değişiklikleri. Kasap havası
5 Zirgüle sesi. İlgili etüdler
6 saba makamının icra özellikleri. Hicazkar peşrev
7 Pozisyon uygulama yöntemleri. Ben sözüne bağlamam bel(şarkı)
8 Hızlı adaptasyon uygulamaları. Gül dalında öten bülbülün olsam(şarkı).
9 longa formunun icrasında uygulanan yöntemler. Sirto
10 ARA SINAV.
11 şevkefza makamının icra teknikleri. İlgili etüd
12 Genel tekrar. İlgili etüd
13 Cinücen tanrıkorur ve icra tekniği hakkında bilgiler. İlgili etüd
14 Şed araban peşrev pekiştirmesi. Şed araban peşrev

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273264 Geleneksel TSM türlerinde icra becerisi.
2 1273265 GTSM de edindiği kuramsal bilgileri uygulama sırasında değerlendirebilme.
3 1273266 Makamsal doğaçlama becerisi kazanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.