Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG357 Mey V 927001 3 5 6

Dersin Amacı

G.T.H.Müziğinde Nüans ve çarpma kavramlarının anlatımı. İcra sırasında kullanılacak, çalgıya ait nüansların ve çarpmaların öğretilmesi . Etüd ve G.T.H.Müziği repertuarı ve oyunlu müziklerden seçme ezgiler ile pekiştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Savaş ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜRK HALK MÜZİĞİ DERS NOTLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI, TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ, TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI, İSTANBUL, 1997-2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nüas ve çarpma kavramlarına uygun etüdler ve Geleneksel Türk Halk Müziği repertuarı ile Oyunlu müziklerden seçme ezgilerin icrası.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şu kışlanın kapısına
2 Halay (Ankara postası)
3 Bebek
4 Halay
5 Reb perdesi üzerinde çalışmalar
6 Hangi bağın bağbanısan
7 Ara sınav
8 Gurbete gidişimdir
9 Ağrı dağından uçtum
10 Ağır Bar
11 Uzun hava çalışması.
12 Uzun hava çalışması devamı.
13 Genel Tekrar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274438 Mey sazının genel yapısını öğrenir ve bilir
2 1274439 Mey sazının perde yapısını bilir
3 1274440 Mey sazının üfleme tekniğini öğrenir ve bilir.
4 1274501 Mey sazında nefes çevirme tekniğini gösterir.
5 1274502 Mey sazında perde sistemini anlatır
6 1274503 Sazında makamsal duyumları ayrıştırır uşşak makamında eserler geçildiği için uşşak diziliminde eserler çalabilir.
7 1274504 Öğrenci sazında makamsal duyumları ayrıştırarak hüseyni makamında eserler çalabili
8 1274505 Öğrenci sazında saba makamını duyurabilir ve anlatabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 2 5 3 2 2 1 2 3 1 2
2 5 4 3 2 5 3 2 2 1 2 3 1 2
3 5 4 3 2 5 3 2 2 1 2 3 1 2
4 5 4 3 2 5 3 2 2 1 2 3 1 2
5 5 4 3 2 5 3 2 2 1 2 3 1 2
6 5 4 3 2 5 3 2 2 1 2 3 1 2
7 5 4 3 2 5 3 2 2 1 2 3 1 2
8 5 4 3 2 5 3 2 2 1 2 3 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek