Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG359 Ney V 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Ney çalgısının geleneksel yaklaşım yöntemi kullanılarak öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Emre PINARBAŞI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı Kitabı TRT, (2006). Türk Sanat Müziği Saz eserleri I-II, Müzik Dairesi Başkanlığı Ankara TRT, (1999). Türk Sanat Müziği Seçme Eserler I-II, Müzik Daire Başkanlığı, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makamlarla ilgili eserler çalınarak, makamsal geçki olgusunun teorik ve pratik uygulamalarının aktarılması, taksim çalışmaları ile tavır özelliklerinin pekiştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mahur makamının Ney üzerinde uygulanması Mahur Peşrev (Tanburi Cemil Bey) mahur_p_tanburi_cemil_bey.pdf
2 Mahur Saz Semai (Kemençeci Nikolaki) Mahur Saz Semai (Refik Talat Alpman) mahur_ss_nikolaki_ney.pdf
mahur_ss_refik_talat_ney.pdf
3 Nikriz makamının Ney üzerinde uygulanması Nikriz Peşrev (Tanburi Cemil Bey) nikriz_p_kemal_batanay.pdf
4 Nikriz Saz Semai (Refik Fersan) Nikriz Longa (Tanburi Cemil Bey) nikriz_ss_refik_fersan.pdf
nikriz_sirto_tanburi_cemil.pdf
5 Zavil makamının Ney üzerinde uygulanması Zavil Peşrev (Zeki Mehmet Ağa) zavil_p_zeki_mehmet_aga_ney.pdf
6 Zavil Saz Semai (Zeki Mehmet Ağa) zavil_ss_arif_mehmed_aga_ney.pdf
7 Taksim ve Transpoze ve Geçki çalışmaları
8 Ara Sınav
9 Acemaşiran makamının Ney üzerinde uygulanması Acemaşiran Peşrev (Salih dede) acemasiran_p_neyzen_salih_dede.pdf
10 Acemaşiran Sazsemai (Gavsi Baykara) Acemaşiran Sazsemai (Mısırlı İbrahim) acemasiran_ss_gavsi_baykara.pdf
acemasiran_ss_misirli_ibrahim.pdf
11 Acemkürdi makamının Ney üzerinde uygulanması Acemkürdi Peşrev(İsmail Hakkı Bey) Acemkürdi Saz Semai (Cevdet Çağla) acemkurdi_p_ismail_hakki_bey.pdf
acemkurdi_ss_cevdetcagla_ney.pdf
12 Taksim, Transpoze ve Geçki Çalışmaları
13 Sultaniyegah makamının Ney üzerinde uygulanması Sultaniyegah Peşrev (Kanuni Hacı Arif Bey) sultaniyegah_p_haci_arif_ney.pdf
14 Sultaniyegah Saz Semai (Kanuni Hacı Arif Bey) Sultaniyegah Sazsemai (Ömer Altuğ) sultaniyegah_ss_haci_arif_ney.pdf
sultaniyegah_ss_omer_altug.pdf
15 Taksim, Transpoze ve Geçki Çalışmaları ve eserlerin genel tekrarı ile finale hazırlık
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281423 İlgili makamdaki eserlerin icrasını yapabilme
2 1281424 Taksim, transpoze olgularını uygulayabilme
3 1281425 Makamsal geçki olgusunu kavrayıp uygulayabilme
4 1281426 Tavır ve üslup oluşturmaya yönelik çalışmaları uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5
2 5 4
3 5 3 5
4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek