Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG367 Tar V 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Müzik bilgisinin verilmesinin yanısıra, öğrenciye çalgısını çalma becerisi kazandırmak, kazandığı becerileri bu derste hayata geçirilmesini sağlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-S. RÜSTEMOV: Tar Mektebi 2- Adil GERAY : Muğam Etüdleri 3- S. RÜSTEMOV: Tar için melodik etüdler 4-R. GULİYEV: Azerbaycan Bestekarlarının Piyesleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencinin teknik kapasitesini arttırıp, bireysel ve toplu çalım konusunda kendisini geliştirmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geçen yılın tekrarı, Çalgının akort edilme kuralı ve bezek işaretleri hakkında bilgi. S.Rüstemov’un “Tar Mektebi” (No: 86)
2 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No:87-88-89)
3 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No:90-91-92)
4 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No:93-94-95)
5 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No:96-97-98)
6 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No:99-100-101)
7 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No:102-103-104-105)
8 Ara sınav
9 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No:106-107)
10 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No:108-109-110-111-112)
11 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No:113-114-115-116)
12 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No:117-118)
13 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No:119-120)
14 Do Majör (Dörtlük ve sekizlik notalarla)
15 La minör (Dörtlük ve sekizlik notalarla)
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273286 8’lik notaları üst mızrapla çalma
2 1273287 16’lık notaları sırasıyla üstten ve alttan çalarak tremoloya hazırlık sağlama
3 1273288 32’lik notaları sırasıyla üst ve alt mızrapla çalarak ve de gitgide hızlanarak tremolo yapma
4 1273289 Kendi başına doğru çalabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.