Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG320 Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama II 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Türk Sanat Müziği teorisi ve kavramlarını anlayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Lecturer Turgay KERSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Basılmamış ders notları-Toplu Uygulama basılmamış repertuar kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Sanat Müziği repertuarı eserlerini icra yeteneği kazanma ve Türk Sanat Müziğinde sürdürülebilirlik

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ferahfeza makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve diğer makamlara geçki çalışması. mehtapta_guzel_ney.pdf
2 Ferahfeza makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve diğer makamlara geçki çalışması. yarimi_gordum_bugun_ney.pdf
3 Nihavend makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve diğer makamlara geçki çalışması bahcemde_acilmaz_ney.pdf
4 Nihavend makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve diğer makamlara geçki çalışması. biliyorsun_bir_zamanlar_ney.pdf
5 Neveser makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve diğer makamlara geçki çalışması. seni_ah_anmadan.pdf
6 Neveser makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve diğer makamlara geçki çalışması. o_guzel_gozlerinin.pdf
7 Şedaraban makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve diğer makamlara geçki çalışması. idini_tebrik_ney.pdf
8 neveser makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve diğer makamlara geçki çalışması. hevayi_aski_talim.pdf
9 ara sınav
10 Hicazkar makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve diğer makamlara geçki çalışması dilerim_zulfune_ney.pdf
11 Kürdiliihicazkar makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve diğer makamlara geçki çalışması cicek_nedir_gormeden_ney.pdf
12 Kürdiliihicazkar makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve diğer makamlara geçki çalışması gecmesin_gunumuz_ney.pdf
13 GENEL TEKRAR

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293960 Geleneksel Türk Sanat Müziği hakkında kurumsal bilgileri öğrenebilme,
2 1293962 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Sanat Müziği makamlarının birbirleriyle olan geçkilerini öğrenmek,
3 1293967 Müzikle ilgili unsurları kavramlaştırma tanımlama ve sınıflama becerisi,
4 1293968 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi müzik öğretiminde kullanabilme,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 2
2 4 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek