Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Osmanlıca yazılmış el yazısı kaynakların çözümlenmesi için gerekli bilgilerin verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Emre PINARBAŞI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gökbilgin, M.T., Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbulBaltacı, Cahit, 1989, İslâm Paleografyası (Diplomatik-Arşivcilik), İstanbulUğur, Ahmet, 1983, Epigrafi ve Paleografi, Ankara.Eminoğlu, Mehmet, 1992, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Ankara Kütükoğlu, Mübahat, 1994, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul.Timurtaş, F. K., 2000, Osmanlı Türkçesine Giriş. Timurtaş, F. K., 1999, Osmanlı Türkçesi Grameri.Meydan Larousse, 1972, “Paleofrafi” Mad. C. IX, İstanbul.Meydan Larousse, 1972, “Epigrafi” Mad. C. VI, İstanbul.Kurt, Yılmaz, 1993, Osmanlıca Dersleri, Ankara.Subaşı, M. Hüsrev, 1995, Yazıya Giriş, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Türkçesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Baskı kitap örnekleri üzerinde okuma çalışması o2.pdf
2 El yazısı okumaya giriş o2.pdf
3 El yazısında kullanılan harf gruplarının tanıtımı o2.pdf
4 El yazısı çeşitleri o2.pdf
5 Rık’a el yazısı o2.pdf
6 Nesih el yazısı o2.pdf
7 Ta’lik el yazısı o2.pdf
8 Arasınav
9 Hat sanatının tanıtımı o2.pdf
10 Hat sanatında kullanılan yazı çeşitleri o2.pdf
11 Hat örnekleri üzerinde harf çalışmaları o2.pdf
12 Hat örnekleri üzerinde harf çalışmaları o2.pdf
13 El yazısı metin okuma o2.pdf
14 El yazısı metin okuma o2.pdf
15 El yazısı metin okuma o2.pdf
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281419 Baskı kitapların okunması için gerekli bilgiyi vermek
2 1281420 El yazısı çözümleme yöntemleri
3 1281421 El yazısı okumanın ipuçlarının öğretilmesi
4 1281422 Hat sanatına ilişkin temel bilgilerin öğretilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 5 5
2 5 4 3 5 5 4
3 5 4 3 5 5 4
4 5 4 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek