Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG346 Kanun VI 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki makam bilgisini geliştirerek, makamsal geçkiler yapabilme becerisi oluşturma, taksim yeteneğini geliştirebilme ve çalgısal repertuvar oluşturabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Turgay KERSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Onur Akdoğu – Taksim Nedir? Nasıl Yapılar?, çeşitli çalgısal ve sözel eserlerin notalarından oluşan repertuvar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eserlerin bir tam dörtlü aşağıdan çalınması, köprüsel geçki çalışmaları, taksim ve çalgısal repertuvar oluşturma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 14 4 56
5 Derse Katılım 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yakın ve köprüsel geçki çalışmaları.
2 Şedaraban Peşrev / Tanburi Cemil Bey, Şedaraban Saz Semai / Tanburi Cemil Bey sedaraban_p_tenburi_cemil.pdf
sedaraban_ss_cemil_bey_tanburi.pdf
3 Hicazkar Peşrev / Tanburi Cemil Bey, Hicazkar Saz Semai / Kemal Niyazi Seyhun hicazkar_p_tanburi_cemil.pdf
4 Hicazkar Saz Semai / Tanburi Cemil Bey hicazkar_ss_tanburi_cemil.pdf
5 Hicazkar Sirto / Usta Sebuh hicazkar_si_fuat_efendi.pdf
6 Kürdilihicazkar Peşrev / Kemençeci Vasil, Kürdilihicazkar Peşrev / Tanburi Cemil Bey, Kürdilihicazkar Saz Semai / Kemani Tatyos Efendi kurdilihicazkar_p_vasilaki.pdf
kurdilihicazkar_p_cemil_bey.pdf
Kurdilihicazkar_sirto_kemani_sebuh_ney.pdf
7 Kürdilihicazkar Saz Semai / Kemani Tatyos Efendi kurdilihicazkar_ss_tatyos_ney.pdf
8 Kürdilihicazkar Longa / Kemani Sebuh Kurdilihicazkar_sirto_kemani_sebuh_ney.pdf
9 ara sınav
10 Taksim: Tanım, yöntem, taksim türleri ve örnekler. ( Kaynak: Taksim nedir, nasıl yapılır / Onur Akdoğu)
11 Kürdilihicazkar Saz Semai / Reşat Aysu kurdilihicazkar_ss_tatyos_ney.pdf
12 Kürdilihicazkar Saz Semai / Reşat Aysu kurdilihicazkar_ss_resat_aysu.pdf
13 Taksim ve geçki çalışmaları.
14 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293916 Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki çalgısal eserlerin icra becerilerinin geliştirilmesi.
2 1293917 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve kanun çalgısı hakkında edindiği bilgileri uygulama esnasında değerlendirerek, gelecek nesillere doğru aktarılması bilinci ve becerisi.
3 1293918 Mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle, ulusal ve uluslararası etkinliklerde, Geleneksel Türk Sanat Müziğinde kanun icrasını sergileme becerisini kazanma.
4 1293919 Kanun çalgısı alanında edindiği bilgi ve becerisini çalgının öğretiminde de kullanabilme becerisi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek