Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG360 Ney VI 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Ney çalgısının geleneksel yaklaşım yöntemi kullanılarak öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Emre PINARBAŞI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı Kitabı TRT, (2006). Türk Sanat Müziği Saz eserleri I-II, Müzik Dairesi Başkanlığı Ankara TRT, (1999). Türk Sanat Müziği Seçme Eserler I-II, Müzik Daire Başkanlığı, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makamlarla ilgili eserler çalınarak, makamsal geçki olgusunun teorik ve pratik uygulamalarının aktarılması, taksim çalışmaları ile tavır özelliklerinin pekiştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ferahfeza makamının Ney üzerinde uygulanması Ferahfeza Peşrev (Tanburi Cemil Bey) Ferahfeza Sazsemai (Şerif Muhiddin Targan)
2 Ferahfeza Mevlevi Ayini (Dede Efendi) ferahfeza_a_hammamizade.pdf
3 Nihavend makamının Ney üzerinde uygulanması Nihavend Peşrev (Osman Bey) nihavend_p_tanburi_buyuk_osman.pdf
4 Nihavend Saz Semai (Ömer Altuğ) Nihavend Saz Semai (Neyzen Tevfik) nihavend_saz_semai_omer_altug_gonlumun_melali.pdf
nihavend_ss_neyzen_tevfik.pdf
5 Neveser makamının Ney üzerinde uygulanması Neveser Peşrev (Yusuf Paşa) neveser_p_neyzen_yusuf_pasa.pdf
6 Neveser Saz Semai (Yusuf Paşa) neveser_ss_yusuf_pasa.pdf
7 Transpoze, Taksim ve Geçki Çalışmaları
8 Ara Sınav
9 Şedaraban makamının Ney üzerinde uygulanması
10 Şedaraban Peşrev (Tanburi Cemil Bey) Şedaraban Saz Semai (Tanburi Cemil Bey) sedaraban_p_tenburi_cemil.pdf
sedaraban_ss_cemil_bey_tanburi.pdf
11 Hicazkar makamının Ney üzerinde uygulanması Hicazkar Peşrev (Salih Dede) hicazkar_pesrev_salih_dede_neyzen.pdf
12 Hicazkar Saz Semai (Kemal Niyazi Seyhun) hicazkar_ss_kemal_niyazi_seyhun.pdf
13 Kürdilihicazkar makamının Ney üzerinde uygulanması
14 Kürdilihicazkar Peşrev (Tanburi Cemil Bey) kurdilihicazkar_p_cemil_bey.pdf
15 Kürdilihicazkar Sazsemai (Yalçın Tura) kurdili_hicazkar_ss_yalcin_tura.pdf
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281427 İlgili makamdaki eserlerin icrasını yapabilme
2 1281428 Taksim, transpoze olgularını uygulayabilme
3 1281429 Makamsal geçki olgusunu kavrayıp uygulayabilme
4 1281430 Tavır ve üslup oluşturmaya yönelik çalışmaları uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5
2 5 3 5
3 4 4 5
4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek