Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG364 Tanbur (Mızraplı) VI 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Çalgıyı geleneksel icra edebilme becerisi kazandırmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sami büyüköztekir ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makamsal eserlerin çalgı ile birlikte icrası

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şedaraban makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
2 Şedaraban makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
3 Hicazkar anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
4 Hicazkar anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
5 Tranpoze Çalışmaları
6 Makamsal Geçkiler
7 Genel tekrar
8 Ara sınav
9 Kürdilihicazkar anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
10 Kürdilihicazkar anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
11 Segah makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
12 Müstear makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
13 Müstear makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
14 Sazkar makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273685 Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini kurallaştırarak kavrama
2 1273686 Pozisyon geçişlerini etütlerle pekiştirme
3 1273687 Makam dizilerini yerinden iki oktavda kavrama
4 1273688 Kurulan makamsal sıraya göre çalgı repertuvarı oluşturma
5 1273689 Eser icrasında dinleme ve taklit etme bilincini oluşturma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4
2 5 5
3 5 5 5 5
4 5 5 5
5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek