Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG376 Vurmalı Çalgılar VI 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler, Geleneksel Türk Müziği ritim çalgılarını çalmayı öğreneceklerdir. Mesleki eğitiminde sazlarını en yeterli şekilde çalma yeteneğini kazandırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Türk Musikisinde Usuller ve Kudüm. (M.Hurşit Ungay) 2. Türk Halk Musikisi Usulleri. (Muzaffer Sarısözen) 3. Tombek Metodu Dümbelek. (Hüseyin Tehrani) 4. Ders Notları. (Serkan Çelik) 5. Çalgılar.(Bendir,Kudüm)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

öğrencinin teknik kapasitesini arttırıp.Bireysel ve toplu çalım konusunda kendisini geliştirmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ayin peşrevlerinde kullanılan Muzaaf Devr_i Kebiri(28/4) usülü ve velvelesinin öğretilmesi;eser içerisinde kudüm,bendir ve daire vurma sazı ile örneklenmesi
2 Ayin peşrevlerinde kullanılan Muzaaf Devr_i Kebiri(28/4) usülü ve velvelesinin öğretilmesi;eser içerisinde kudüm,bendir ve daire vurma sazı ile örneklenmesi
3 Ayin peşrevlerinde kullanılan Muzaaf Devr_i Kebiri(28/4) usülü ve velvelesinin öğretilmesi;eser içerisinde kudüm,bendir ve daire vurma sazı ile örneklenmesi
4 Ayin peşrevlerinde kullanılan Muzaaf Devr_i Kebiri(28/4) usülü ve velvelesinin öğretilmesi;eser içerisinde kudüm,bendir ve daire vurma sazı ile örneklenmesi
5 Mevlevi ayini formunda eser örneklenmesi ve kudüm ile çalınması
6 Mevlevi ayini formunda eser örneklenmesi ve kudüm ile çalınması
7 Mevlevi ayini formunda eser örneklenmesi ve kudüm ile çalınması
8 Arasınav
9 Mevlevi ayini formunda eser örneklenmesi ve kudüm ile çalınması
10 Mevlevi ayini formunda eser örneklenmesi ve kudüm ile çalınması
11 Öğrenilen eserlerde repertuar ve eşlik çalışması
12 Öğrenilen eserlerde repertuar ve eşlik çalışması
13 Genel Tekrar
14 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273735 Öğrencinin kendi sazında hâkimiyeti kurabilmesi,
2 1273736 Çalınan eserde sazıyla icra edeceği ezgiyi eşlik edebilmesi,
3 1273737 Çalacağı eserde kendine ait sazın önemini kavrayabilmesi,
4 1273738 Sazıyla eşlikte, toplu çalımında birlikteliği sağlayabilmesi
5 1273739 Duyduğu ezginin ritmini duyup, yazabilip, çalmasını kavrayabilmesi,
6 1273740 Gerekli durumlarda orkestra içinde çalgısına ait bölümde solo yapabilmesi
7 1273741 THM ve TSM usullerini sazlarıyla çalımını öğrenmesi ve uygulayabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.