Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG401 Türk Müziği Form Bilgisi 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Türk Müziğindeki tür, biçim ve bunları oluşturan kavramlarının açıklanarak öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrt. gör.Arif türker gündoğdu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Onur AKDOĞU: “Türk Müziği’nde Türler ve Biçimler”, Meta Basım, İzmir, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Müziğinde Türler, Türk Müziğinde kullanılan ses ve perde dizgeleri, ezgi, uygu, tema, makam,motif,motif ve ezgi geliştirme yöntemleri, geçki, çeşni, renk, çokseslilik, oturtum, bir eseri sıkıcı ve monoton yapan etkenler, müzik eserinde estetik güzelliği ve sanatsallığı oluşturan etkenler, müzik eserinde biçimsel öğeler ve biçim, bir eserin biçiminin saptanması, biçim yazısı, biçim kurgularının açıklanması, Türk Müziğinde biçimler, biçimlerin sınıflandırılması, iki bölümlü biçimler, üç bölümlü biçimler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 4 8
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
10 Tartışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Form bilgisine giriş. 1.pdf
2 Motif, Cümle, Devir kavramları. 2.pdf
2 b.pdf
3 Peşrev ve Medhal Formu ve özellikleri. 3 a.pdf
4 Saz semaisi ve oyun havası ve özellikleri. 4 a.pdf
5 Sirto ve longa formu ve özellikleri. 5 a.pdf
5 b.pdf
6 Mandıra ve zeybek formu ve özellikleri. 6 ve 7.pdf
7 Çiftetelli ve aranağme formu ve özellikleri. 6 ve 7.pdf
8 Vize Sınavı.
9 Taksim formu, taksim çeşitleri ve özellikleri. 9 aa.pdf
9 a.pdf
9 b.pdf
10 Kar, Kar-ı Natık, Karçe formu ve özellikleri. 10 a.pdf
10 b.pdf
10 c.pdf
11 Fasıl ve Beste formu ve özellikleri. 11 a.pdf
11 b.pdf
12 Ağır Semai ve Yürük Semai formu ve özellikleri. 12 a.pdf
13 Şarkı, Türkü, Gazel formu özellikleri. 13 a.pdf
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272249 Tür, alt tür , ulusal, uluslararası, geleneksel, çağdaş vb kavramların tanımlanması ve açıklanması.
2 1272250 Geleneksel Müziklerin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme.
3 1272251 Müzik alanında yerel ulusal ve uluslar arası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilme.
4 1272252 Müzik üretimi, tüketimi ve icrası konularında bilinç sahibi olabilme.
5 1272253 Geleneksel ve Çağdaş Türk müziği türlerine ilişkin unsurlardan;yerelden ulusala.ulusaldan uluslar arası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4
2 5 2
3 3 5
4 4 4 4 3 5
5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek