Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG409 Türk Sanat Müziği Repertuvarı VII 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Geleneksel Türk Sanat Müziğinde bestelenmiş eserleri tüm özellikleri dikkate alınarak seslendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Associate Professor Serhat YENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili makamlardaki eserlerden oluşturulmuş ders notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eserlerde aralık, makam, usul kavramları dikkate alınarak, prozodiye dikkat edilerek, güfte anlamlarını ezgi ile bütünleştirme ve eseri bir bütün olarak seslendirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hüseyni Aşiran makamında eserler *Baktıkça hüsnü anına hayran olur aşıkların/ Zekâî Dede Efendi
2 Hüseyni Aşiran makamında eserler * Cemalin şem'ine pervane gönlüm/ Zekâî Dede Efendi
3 Nişaburek makamında eserler *İftirakınla efendim bende takat kalmadı/Cevdet Çağla
4 Nişaburek makamında eserler * Meyledip bir güli zare/ Ali Rıfat Çağatay
5 Ferahnak makamında eserler * Söyletme beni canım efendim kederim var/Zekâî Dede Efendi
6 Ferahnak makamında eserler * Bir dilbere dil düştü ki mahbubu dilimdir/Şâkir Ağa
7 Ferahnak makamında eserler * Beğendim seni efendim geçmem asla ben/İsmail Dede Efendi
8 Evcara makamında eserler * Kimin meftunu oldun ey peri/Mehmed Ağa
9 Evcara makamında eserler * Gelince hattı muanber o meh cemalimize/Mehmed Ağa
10 Evcara makamında eserler * Saki çekemem/Mehmed Ağa
11 Gerdaniye makamında eserler * Ol müjeler ki fitneye oldu/Zekâî Dede Efendi
12 Gerdaniye makamında eserler * Yar ayrılık yaktı beni/Sâdeddin Kaynak
13 Gülizar makamında eserler * Bi vefa bir çeşmi bidad/İsmail Dede Efendi
14 Gülizar makamında eserler * Nazlı nazlı sekip gider İsmail/Dede Efendi (

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272303 Geleneksel Türk Sanat Müziği alanında bestelenmiş eserlerde icra tekniklerinin genel olarak öğrenimi.
2 1272304 Geleneksel Türk Sanat Müziği türlerini tanıma, türlerin özellikleri ve üslup, tavır özelliklerini de dikkate alarak seslendirme yapabilme.
3 1272305 Geleneksel Türk Sanat Müziği sözel eserlerinde güfteleri günümüz Türkçesine aktararak ifade ettiği anlamın icradaki önemini vurgulama.
4 1272306 Geleneksel Türk Sanat Müziği alanında edinilen aralık, makam, usul vb kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.