Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG411 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları III 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Türk Halk Müziği hakkında geniş bilgiler vererek, öğrencileri eğitmek ve bilgilendirmek. Türk Halk Müziğinde dikte ve deşifre çalışmaları yaparak öğrencinin duyduğu eseri notaya alma yetisinin kazanılması ve pekiştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Savaş ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muzaffer SARISÖZEN Türk Halk Müziği Solfej Nazariyatı TRT Repertuarı A. EMNALAR;(1998)Türk Halk Müziği ve Nazariyatı. Bornova /İzmir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

T.H.M. de dikte ve solfej çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 5 zamanlı bileşik usullere sahip örneklerin incelenmesi
2 5 zamanlı usule örnek 2+3 kalıbında eserlerin incelenmesi
3 5 zamanlı usule örnek 2+3 kalıbında eserlerin incelenmesi
4 5 zamanlı usule örnek 3+2 kalıbında eserlerin incelenmesi
5 5 zamanlı usule örnek 3+2 kalıbında eserlerin incelenmesi
6 6 zamanlı bileşik usullere sahip örneklerin incelenmesi
7 6 zamanlı bileşik usullere sahip örneklerin incelenmesi
8 Ara Sınav (vize)
9 6 zamanlı usule örnek 2+4 kalıbında eserlerin incelenmesi
10 6 zamanlı usule örnek 2+4 kalıbında eserlerin incelenmesi
11 7 zamanlı bileşik usule örnek eserlerin kalıpsal incelenmesi
12 7 zamanlı bileşik usule örnek eserlerin kalıpsal incelenmesi
13 7 zamanlı bileşik usule örnek eserlerin kalıpsal incelenmesi
14 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274506 THM de 2,3,4 zamanlı ana usuller ve bu usullerin üçerli şekli olan 6,9 ve 12 zamanlı usullere örnek dikte yapar.
2 1274507 5,6 ve 7 zamanlı olan bileşik usullere örnek solfej ve dikte yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 2 3 2 2 2 4 3 4 2
2 5 4 5 3 2 3 2 2 2 4 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek