Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG413 Bitirme Projesi (Bireysel) I 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bilimsel bir araştırmanın temel kurallarını ve içeriklerini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Can KARAHAN, Doç. Dr. Serhat YENER, Dr. Öğrt. Üyesi Emre PINARBAŞI, Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ARIKAN, RAUF.(2013). Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ankara:Nobel Yayın, 2. Basım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel bir araştırmada dikkat edilecek hususlar hakkında temel bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan, Bilim ve Bilgi
2 Bilim türleri
3 Bilimin özellikleri
4 Bilimsel Bazı Kavramlar: Olgular- Olay- Prensipler ve yasalar- Hipotezler- Kuramlar (teori)
5 Bilgi Edinme Yolları
6 Bilimsel Yaklaşım
7 Bilimin Doğası
8 İnsan, Bilim ve Bilgi
9 Modeller ve Teoriler (Kuramlar)
10 ARA SINAV
11 Araştırma Nedir? Araştırma süreci nelerden oluşur?
12 Araştırma çeşitleri
13 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PARADİGMALAR: Paradigma- Pozitivizm- Empirisizm- Post Pozitivizm
14 Modernizm-Post Modernizm

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274621 Araştırma kavramını öğrenir.
2 1274622 Bilimsel bir araştırmanın temel unsurlarını kavrar.
3 1274623 Bilimsel bir araştırma için gerekli temel düzeydeki prensipleri uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 5 3
2 4 4 5 5 4
3 4 4 5 3 4 4 2 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek