Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG417 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama III 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Geleneksel Türk Halk Müziği enstrümanları kullanarak toplu ve bireysel icra bilincini geliştirme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.Savaş ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. TRT Repetuvarı (Verbal Works) note archives. 2. TRT Repetuvarı (Instrumental Works) note archives. 3. Salih Sütoğlu & Mahmut Karagenç Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farklı ses, makam ve tonlara sahip sözel ve enstrümantel halk müziği şarkılarını icra etmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplu çalım tarifi, Anadolu'da toplu icra gelenekleri anlatımı
2 Bölgesel çalışmalar, Türk halk müziği ses sistemi bilgisi, Türk halk müziği enstrümanları ve orkestrası Türk halk müziği enstrümanlarının detaylı tanıtımı (ses genliği,renk) Türk Halk müziği tempolarının anlaşı
3 Kervan urfa divan Ayağı
4 İzmir Zeybekler
5 Portakalım tekerlendi Serenler Zeybeği
6 Bitlis Yöresi Müzikleri
7 Açış- Taksim Çalışmaları
8 Ara sınav
9 Kıbrıs Zeybeği Kaytağı
10 Yozgat Yöresi Eser İcraları
11 Transpoze çalışmaları
12 Açış- taksim çalışmaları
13 Karadeniz Yöresi Eser İcraları Trakya Yöresi Eser İcraları
14 İç Anadolu Yöresi Eser İcraları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274441 Öğrencinin çalgısında hakimiyeti kurabilmesi ve geleneksel icra yapabilmesi
2 1274442 İcra edilen eserde kendine ait partisyonu kavrayıp icra edebilmesi
3 1274443 Eserin toplu icrasında birlikteliği sağlayabilmesi
4 1274444 İcra edilen eserde orkestra içinde çalgısı ile solo yapabilmesi
5 1274445 İcra edilen eserde orkestra içerisinde çalgısı ile birlikte sesini kullanabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 1 3 4 2 3 2 1 2 1
2 5 5 5 3 1 3 4 2 3 2 1 2 1
3 5 5 5 3 1 3 4 2 3 2 1 2 1
4 5 5 5 3 1 3 4 2 3 2 1 2 1
5 5 5 5 3 1 3 4 2 3 2 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek