Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG429 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Bilimsel bir araştırmanın temel kurallarını ve içeriklerini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. M. Özgü BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KARASAR, NİYAZİ (2018) "Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler", Ankara, Nobel Yayın, 30. Basım ARIKAN, RAUF.(2013). Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ankara:Nobel Yayın, 2. Basım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel bir araştırmada dikkat edilecek hususlar hakkında temel bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 70
1 Ara Sınav 30 1
5 Derse Katılım 20 1
34 Okuma 20 1
54 Ev Ödevi 30 1
2 Final Sınavı 40 1
36 Rapor 40 1
38 Rapor Hazırlama 10 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 1 12
20 Rapor Hazırlama 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 1 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6
34 Okuma 12 1 12
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş
2 Araştırma Konusunun Belirlenmesi Problemin Tanımlanması - Amaç, Önem, Varsayım, Sınırlık, Tanım
3 Yöntem: Araştırma Modeli
4 Yöntem: Evren, Örneklem ya da Çalışma Grubu / Veriler Toplanması (Veri-Ölçme)
5 Yöntem: Ölçme, Veri Toplamada Ortak Süreçler, Veri Toplama Teknikleri
6 Yöntem: Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması - Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi
7 Arasınav
8 Yöntem: Verilerin Çözümlenmesi - Doğrudan, Kestirisel, İstatistiksel Çözümleme
9 Bulgular ve Yorumlar
10 Makale İnceleme 1
11 Makale İnceleme 2
12 Makale İnceleme 3
13 Makale İnceleme 4
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291098 Amaç, Önem, Varsayım, Sınırlık, Tanım kavramlarını tanımlar.
2 1291099 Yöntem ile ilgili kavramları tanır ve tanımlar.
3 1291100 Verilerin çözümlenmesi ile ilgili teknikleri anlatır.
4 1291101 Bulgu ve yorumların sunumu ile ilgili bilgi verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek