Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG441 Bağlama VII 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bağlama seslemede işe koşulacak farklı edim kalıpları oluşturma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Can KARAHAN

Ön Koşul Dersleri

Bağlama VI

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Can KARAHAN, “Bağlama Öğretiminde Yeni Bir Yöntem”, Okutman Yayıncılık, Şubat 2010, Ankara. Erol PARLAK, “Türkiye’de El ile (Şelpe) Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000, Ankara. M. Ragıp GAZİMİHAL, “Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara. Ertuğrul BAYRAKTAR, ve ark., “Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bağlamada geleneksel sesleyiş tarlarında kullanılan edim tipleri; bağlama türevi çalgılarda (yakın veya uzak coğrafyalara dair) kullanılan edim tipleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sesleyiş bakımından İran Dutar’ı 201029dieji.pdf
KAFKASYALI-Yavuz-Selim-İRAN-TÜRKLERİNDE-MÜZİĞİN-ULUSAL-İŞLEVİ.pdf
M__TOLOJ__K ET__MOLOJ__S__NDEN HAREKETLE G__TAR __ZER__NE B__R K__KEN ANAL__Z__[#290085]-273587.pdf
2 Dutar seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi 2 INDEX_MUSICIANS.pdf
3 Dutar seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi 3 417990.pdf
4 Sesleyiş bakımından İran Setar’ı C36011871.pdf
5 Setar seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi musikicalgilar.pdf
6 Setar seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi 3 porte-akademik-5-9.pdf
7 Sesleyiş bakımından Azerbaycan ve İran Tar’ı 789 TAR GİTAR.pdf
8 Tar seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi 789 TAR.pdf
9 Tar seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi 789 TAR.pdf
10 Ara Sınav
11 Sesleyiş bakımından İran Tanbur’u 11 12 13 TANBUR BAĞLAMA.pdf
12 Tanbur seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi 11 12 13 TANBUR.pdf
13 Tanbur seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi 11 12 13.pdf
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274616 Farklı kültürlere ilişkin bağlama türevi veya bağlama ile ilişkili çalgıları tanır.
2 1274617 Farklı kültürlere ilişkin bağlama türevi veya bağlama ile ilişkili usta çalgı sesleyicilerini tanır.
3 1274618 Bağlama seslemede işe koşulan ritmik kalıpları parmak edimleri bakımından değerlendirir.
4 1274619 Bağlama seslemede işe koşulan ritmik kalıpları tel kullanımı bakımından değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.