Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG445 Kanun VII 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki makam bilgisini geliştirerek, makamsal geçkiler yapabilme becerisini, taksim yeteneğini ve çalgısal repertuvar becerisini geliştirme..

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Lecturer Turgay KERSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çalgısal ve sözel repertuvar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eserlerin bir tam dörtlü aşağıdan çalınması, köprüsel geçki çalışmaları, taksim ve çalgısal repertuvar oluşturma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1  Eserlerin bir tam 4’lü aşağıdan çalınması ile ilgili çalışmalar, makamsal geçki çalışmaları ve taksim çalışmaları.
2  Suzidil Peşrev / Tanburi Ali Efendi Suzidil Saz Semai / Fahri Kopuz – Sedat Öztoprak
3  Hisar Peşrev / Refik Fersan Hisar Buselik Peşrev / Neyzen Halil Can Hisar Buselik Peşrev / Zeki Mehmed Ağa Hisar Buselik Saz Semai / Tanburi Osman Bey
4 Segah Peşrev / Neyzen Yusuf Paşa Segah Saz Semai / Sadi Işılay
5 Hüzzam Peşrev / Osman Bey Hüzzam Peşrev / Seyfettin Osmanoğlu
6 Hüzzam Saz Semai / Refik Fersan Hüzzam Saz Semai / Şerif Muhiddin Targan
7 Hüzzam Saz Semai / Udi Nevres Bey
8 Müstear Peşrev / Küçük Osman Bey Müstear Saz Semai / Yusuf Ziya Paşa Müstear Zeybek / Hamdi Tokay
9 Irak Peşrev / Akın Özkan Irak Peşrev / Tatarin Irak Semai / Sultan Veled
10  Ara sınav.
11 Eviç Peşrev / Tanburi Küçük Osman Bey Eviç Saz Semai / Sedat Öztoprak
12 Eviç Longa / Aydın Oran Dilkeşhaveran Peşrev / Zeki Arif Ataergin Dilkeşhaveran Peşrev / Tanburi Ahmed Bey
13 Dilkeşhaveran Saz Semai / Zeki Arif Ataergin Dilkeşhaveran Saz Semai / Arap zade Abdurrahman Efendi
14 Saba Peşrevi / Tanburi Büyük Osman Bey Saba Saz Semai / Aziz Dede Saba Peşrevi / Tarık Kip

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273799 Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki çalgısal eserlerin icra becerilerinin geliştirilmesi.
2 1273800 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve kanun çalgısı hakkında edindiği bilgileri uygulama esnasında değerlendirerek, gelecek nesillere doğru aktarılması bilinci ve becerisi.
3 1273801 Mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle, ulusal ve uluslararası etkinliklerde, Geleneksel Türk Sanat Müziğinde kanun icrasını sergileme becerisini kazanma.
4 1273802  Kanun çalgısı alanında edindiği bilgi ve becerisini çalgının öğretiminde de kullanabilme becerisi.
5 1273803 Kanun çalgısı hakkında ki yenilikleri ve sorunları takip edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 2
2 3
3 3
4 3
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek