Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG447 Karadeniz Kemençe VII 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Kemençe çalgısının metodik ve geleneksel yaklaşım yöntemleri kullanılarak öğretilmesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemençe Ders Notları 4 TRT, (2006). Türk Sanat Müziği Saz eserleri I-II, Müzik Dairesi Başkanlığı Ankara TRT, (1999). Türk Sanat Müziği Seçme Eserler I-II, Müzik Daire Başkanlığı, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makamlarla ilgili eserler çalınarak, makamsal geçki olgusunun teorik ve pratik uygulamalarının aktarılması, taksim çalışmaları ile tavır özelliklerinin pekiştirilmesi, toplu icra olgusunun yerleştirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Saba makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma
2 Saba makamında eserler çalma, toplu icra uygulamaları
3 Bestenigar makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, taksim çalışmaları
4 Bestenigar makamında eserler çalma, transpoze çalışmaları, tavır ve üslup çalışmaları
5 Dügah makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, toplu icra uygulamaları
6 Dügah makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, toplu icra uygulamaları, tavır ve üslup çalışmaları
7 Dügah makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, toplu icra uygulamaları, tavır ve üslup çalışmaları
8 Ara Sınav
9 Şevkefza makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, toplu icra uygulamaları
10 Irak makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, geçki çalışmaları
11 Irak makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, toplu icra uygulamaları, tavır ve üslup çalışmaları
12 Evc makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, toplu icra uygulamaları
13 Evc makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, geçki çalışmaları
14 Toplu icra uygulamaları, tavır ve üslup çalışmaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272343 İlgili makamdaki eserlerin icrasını yapabilme
2 1272344 Taksim, transpoze olgularını uygulayabilme
3 1272345 Makamsal geçki olgusunu kavrayıp uygulayabilme
4 1272346 Tavır ve üslup oluşturmaya yönelik çalışmaları uygulayabilme
5 1272347 Toplu icra olgusuna uygun becerileri kazanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.