Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG449 Kaval VII 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; kaval çalgısını tanıması ve Türk Halk Oyunlarına eşlik edebilmesi amaçlanır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kastelli Serdar “Kaval Metodu” basılmamış ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kaval’ dan temiz ses çıkarmak ve süsleme egzersizlerini ve nüansları öğrenip uygulayabilme

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 BALKAN HALK OYUNLARI EZGİLERİNDEN ÖRNEKLER
2 BALKAN HALK OYUNLARI EZGİLERİNDEN ÖRNEKLER
3 BALKAN HALK OYUNLARI EZGİLERİNDEN ÖRNEKLER
4 BALKAN HALK OYUNLARI EZGİLERİNDEN ÖRNEKLER
5 BALKAN HALK OYUNLARI EZGİLERİNDEN ÖRNEKLER
6 BALKAN HALK OYUNLARI EZGİLERİNDEN ÖRNEKLER
7 GENEL TEKRAR
8 ARA SINAV
9 BALKAN HALK OYUNLARI EZGİLERİNDEN ÖRNEKLER
10 BALKAN HALK OYUNLARI EZGİLERİNDEN ÖRNEKLER
11 BALKAN HALK OYUNLARI EZGİLERİNDEN ÖRNEKLER
12 BALKAN HALK OYUNLARI EZGİLERİNDEN ÖRNEKLER
13 BALKAN HALK OYUNLARI EZGİLERİNDEN ÖRNEKLER
14 BALKAN HALK OYUNLARI EZGİLERİNDEN ÖRNEKLER

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272353 Kaval’ dan temiz ses çıkarabilme
2 1272354 Yüksek zorluk derecesindeki ezgileri icra edebilme
3 1272355 Ezgileri süsleme çalışmaları ile birlikte seslendirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.