Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG451 Klarnet (Sol) VII 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini uygulama. Makam dizilerini yerinden , iki oktavda kavrama ve çalgının zorluk düzeyine göre sıralama. Aktarım olgusunu kavrama ve 4 ses aktarım yapabilme. Dinleyerek ve çalarak çalgı repertuvarı oluşturma.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk müziği geleneksel çalım teknikleri ders etütleri ile kurallı olarak Pozisyon geçişleriyle öğretilecek ve eserler üzerinde uygulanacak. 4 ses aktarımla çalma becerisi geliştirilecek. Arşiv kayıtlarından oluşturulmuş örnek icralar dinlendikten sonra eser icrasına çalışılacak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sultanıyegah makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin okutulması.Evsat usulünde etüdlerin seslendirilmesi
2 Ferahfeza makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
3 Nihavend makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin okutulması.
4 Neveser makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi.
5 Şedaraban makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
6 Hicazkar makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
7 Kürdilihicazkar makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
8 Kürdilihicazkar makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
9 Segah makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
10 ARA SINAV
11 Müstear makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
12 Sazkar makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
13 Saba makamının anlatımı ve bu makamda etüd ve eserlerin seslendirilmesi
14 Bestenigar makamının anlatımı ve bu makamda etüd ve eserlerin seslendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272356 Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini kurallaştırarak kavrama
2 1272357 1 ses aktarımla çalabilme
3 1272358 Geleneksel çalım tekniklerini etütlerle pekiştirme
4 1272359 Makam dizilerini çalgının zorluk derecesine göre sıralama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.