Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG457 Mey VII 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Önceki dönemlerde öğrenciye verilmiş olan tekniksel ve metotsal verileri (doğru tutuş,doğru üfleme,vibrasyon pozisyon,dizi,nüans ve çarpma ) G.T.H.Müziği repertuarından ve oyunlu ezgilerden oluşan repertuarı çalgı ile doğru bir şekilde icra etmek ve repertuar zenginliği edinmek. Ayrıca edinilen birikim ile halk yaratmaları arasında ilişki kurabilme yeteneği kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Savaş ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜRK HALK MÜZİĞİ DERS NOTLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI, TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ, TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI, İSTANBUL, 1997-2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

G.T.H.Müziği repertuarından seçme türküleri ve Oyunlu türküleri, tekniksel ve metotsal veriler bağlamında icraları ve halk yaratmaları ile ilişkilendirme. Araştırma çalışmaları ve genel tekrar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hay lilim hoy lilim
2 Al almayı daldan al
3 Hani yaylam hani senin ezelin
4 Sib perde çalışması
5 Sib perde çalışması
6 Erzurum başbar
7 Erzurum başbar devam
8 Ara sınav
9 Çift jandarma
10 Zikir halayı
11 Keşkem bu ellere gelmez olaydım
12 Uzun hava çalışmaları
13 Uzun hava çalışmaları
14 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274446 Mey sazının genel yapısını öğrenir ve bilir
2 1274447 Mey sazının perde yapısını bilir
3 1274448 Mey sazının üfleme tekniğini öğrenir ve bilir
4 1274513 Mey sazında nefes çevirme tekniğini gösterir.
5 1274514 Mey sazında perde sistemini anlatır.
6 1274515 Sazında makamsal duyumları ayrıştırır uşşak makamında eserler geçildiği için uşşak diziliminde eserler çalabilir.
7 1274516 Öğrenci sazında makamsal duyumları ayrıştırarak hüseyni makamında eserler çalabilir.
8 1274517 Öğrenci sazında saba makamını duyurabilir ve anlatabilir
9 1274518 Öğrenci sazında mib perdesiyle ilgili çalışmalarını uygulamalı olarak anlatır
10 1274519 Öğrenci sazında Sib perdesiyle ilgili çalışmalarını uygulamalı olarak anlatır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
2 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
3 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
4 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
5 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
6 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
7 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
8 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
9 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
10 5 5 4 5 3 2 1 3 4 2 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek