Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG465 Tanbur (Yaylı) VII 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Tanburda Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini uygulama oktav dönüşleri yapabilme. 1 ses aktarımla çalabilme. Çalgı repertuvarı geliştirme ve GTSM içinde farklı türlerde icra becerisinin yanında doğaçlama becerisi kazandırma

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk müziği geleneksel çalım teknikleri ders etütleri ile kurallı olarak öğretilecek ve yerinden çalınan eserler üzerinde ezgiler oktavdan çalınacak. 4 ses aktarım çalışmasına devam edilecek. Bunun yanında 1 ses aktarımla çalma becerisi edinilip geliştirilecek. Arşiv kayıtlarından oluşturulmuş örnek icralar ve doğaçlamalar dinlendikten sonra eser icrasına çalışılacak. Çalgı ile doğaçlama çalışmalarına başlanacak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Saba makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
2 Saba makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
3 Bestenigar makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
4 Bestenigar makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
5 Dügah makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
6 Dügah makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
7 Makamsal Geçkiler
8 Ara sınav
9 Şevkefza makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
10 Şevkefza makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
11 Irak makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
12 Evc makamının anlatımı ,pozisyon uygulaması ve bununla ilgili eserlerin çalınması
13 Makamsal Geçkiler
14 Transpoze Çalışmaları
15 Genel tekrar
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272393 Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini kurallaştırarak kavrama
2 1272394 1 ses aktarımla çalabilme
3 1272395 Geleneksel çalım tekniklerini etütlerle pekiştirme
4 1272396 Makam dizilerini çalgının zorluk derecesine göre sıralama
5 1272397 Kurulan makamsal sıraya göre çalgı repertuvarı oluşturma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.