Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG475 Vurmalı Çalgılar VII 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler, Geleneksel Türk Müziği ritim çalgılarını çalmayı öğreneceklerdir. Mesleki eğitiminde sazlarını en yeterli şekilde çalma yeteneğini kazandırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Türk Musikisinde Usuller ve Kudüm. (M.Hurşit Ungay) 2. Türk Halk Musikisi Usulleri. (Muzaffer Sarısözen) 3. Tombek Metodu Dümbelek. (Hüseyin Tehrani) 4. Ders Notları. (Serkan Çelik) 5. Çalgılar.(Bendir,Kudüm)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin sonunda öğrenciler, Geleneksel Türk Müziği ritim çalgılarını çalmayı öğreneceklerdir. Mesleki eğitiminde sazlarını en yeterli şekilde çalma yeteneğini kazandırmaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Def sazının tanıtılması ve vuruş tekniklerinin öğretilmesi;10 zamanlıya kadar olan usüllerin çalınması ve eser içerisinde örneklenmesi
2 Def sazının tanıtılması ve vuruş tekniklerinin öğretilmesi;10 zamanlıya kadar olan usüllerin çalınması ve eser içerisinde örneklenmesi
3 Hafif(32/4) usülü ve velvelesinin öğretilmesi;eser içerisinde kudüm,bendir ve daire vurma sazı ile örneklenmesi
4 Berefşan(32/4) usülü ve velvelesinin öğretilmesi;eser içerisinde kudüm,bendir ve daire vurma sazı ile örneklenmesi
5 Repertuar ve eşlik çalışması
6 Repertuar ve eşlik çalışması
7 Genel Tekrar
8 Arasınav.
9 Beste formunda eser geçilmesi
10 Kar formunda eser geçilmesi
11 Muhammes(32/4) usülü ve velvelesinin öğretilmesi;eser içerisinde kudüm,bendir ve daire vurma sazı ile örneklenmesi
12 Repertuar ve eşlik çalışması
13 Repertuar ve eşlik çalışması
14 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272413 32 zamanlı usulleri kudüm,bendir ve daire sazı ile eser içerisinde örnekleyebilme
2 1272414 Def sazı ile 10 zamanlıya kadar olan küçük usulleri eser içerisinde örnekleyebilme
3 1272415 Beste ve kar formundaki eserleri kudüm,bendir ve daire sazı ile eser içerisinde örnekleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.