Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG481 Viyola VII 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Çalgıda Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini V. Pozisyonda uygulama. V. III. I. Pozisyonlar kullanılarak oktav dönüşleri yapabilme. 1 ses aktarımla çalabilme. Dinleyerek ve çalarak çalgı repertuvarı geliştirme ve GTSM içinde farklı türlerde icra becerisinin yanında doğaçlama becerisi kazandırma

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Türk Musikisinde Usuller ve Kudüm. (M.Hurşit Ungay) 2. Türk Halk Musikisi Usulleri. (Muzaffer Sarısözen) 3. Tombek Metodu Dümbelek. (Hüseyin Tehrani) 4. Ders Notları. (Serkan Çelik) 5. Çalgılar.(Bendir,Kudüm)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk müziği geleneksel çalım teknikleri ders etütleri ile kurallı olarak V. pozisyonda öğretilecek ve yerinden çalınan eserler üzerinde ezgiler V. Pozisyon kullanılarak oktavdan çalınacak. 3 ses aktarım çalışmasına devam edilecek. Bunun yanında 1 ses aktarımla çalma becerisi edinilip geliştirilecek. Arşiv kayıtlarından oluşturulmuş örnek icralar ve doğaçlamalar dinlendikten sonra eser icrasına çalışılacak. Çalgı ile doğaçlama çalışmalarına başlanacak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalgı Repertuvarı geliştirme Zeybek ve sirto türlerinde örnek icra dinleme ve eşlikli çalma becerisi kazandırma (yerinden ve 3 ses aktarımlı olarak) V. pozisyon parmak egzersizleri
2 Çalgı Repertuvarı geliştirme ve Longa çalma becerisi kazandırma (yerinden ve 3 ses aktarımlı olarak)
3 Çalgı Repertuvarı geliştirme ve Oyunhavası çalma becerisi kazandırma (yerinden ve 3 ses aktarımlı olarak)
4 Çalgı Repertuvarı geliştirme ve Oyunhavası çalma becerisi kazandırma (yerinden ve 3 ses aktarımlı olarak)
5 1 ses aktarımla çalabilme Çalgı Repertuvarı geliştirme dinleme, çalma ve doğaçlama yapma becerisi kazandırma
6 Çalgı Repertuvarı geliştirme dinleme, çalma ve doğaçlama yapma becerisi kazandırma V. III. I. Pozisyon geçişleri ile oktav dönüşleri yapabilme
7 Çalgı Repertuvarı geliştirme dinleme, çalma ve doğaçlama yapma becerisi kazandırma
8 Arasınav
9 Çalgı Repertuvarı geliştirme dinleme, çalma ve doğaçlama yapma becerisi kazandırma
10 Çalgı Repertuvarı geliştirme dinleme, çalma ve doğaçlama yapma becerisi kazandırma
11 Çalgı Repertuvarı geliştirme dinleme, çalma ve doğaçlama yapma becerisi kazandırma
12 Çalgı Repertuvarı geliştirme dinleme, çalma ve doğaçlama yapma becerisi kazandırma
13 Çalgı Repertuvarı geliştirme dinleme, çalma ve doğaçlama yapma becerisi kazandırma
14 Çalgı Repertuvarı geliştirme dinleme, çalma ve doğaçlama yapma becerisi kazandırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272421 V. pozisyonda Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini kurallaştırarak kavrama
2 1272422 Geleneksel çalım tekniklerini V. Pozisyonda etütlerle pekiştirme
3 1272423 1 ses aktarımla çalabilme
4 1272424 Makam dizilerini çalgının zorluk derecesine göre sıralama
5 1272425 Kurulan makamsal sıraya göre çalgı repertuvarı oluşturma
6 1272426 Eser icrasında dinleme ve taklit etme bilincini geliştirme
7 1272427 Çalgı ile makam olgusunu ifade eden doğaçlamalar yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.