Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Bileşik ve Şed makamların tarifi, özelliklerinin öğretilmesi, öğretilen makamların seyri, makamlara ait örnek eserlerin seslendirilmesi amaç edinir. Ayrıca usul çalışmasına devam edilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

öğr. gör. Turgay KERSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Müziği Solfej ve Nazariyat Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bileşik ve Şed makamların tarifi, özelliklerinin öğretilmesi, öğretilen makamların seyri, makamlara ait örnek eserlerin seslendirilmesi amaç edinir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ferahnak makamının anlatımı ve seyri IMG_3688.PNG
IMG_3689.PNG
IMG_3690.PNG
IMG_3691.PNG
2 Ferahnak makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi IMG_3692.JPG
IMG_3693.JPG
3 Ferahnak makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi IMG_3692.JPG
IMG_3693.JPG
4 Evcara makamının anlatımı ve seyri IMG_3694.JPG
IMG_3695.JPG
5 Evcara makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi IMG_3696.JPG
IMG_3697.JPG
6 Evcara makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi IMG_3696.JPG
IMG_3697.JPG
7 pençgah makamının anlatımı ve seyri IMG_3698.JPG
8 Gerdaniye makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi IMG_3706.PNG
IMG_3708.PNG
IMG_3709.PNG
IMG_3710.PNG
9 Gülizar makamının anlatımı ve seyri, IMG_3714.PNG
10 ara sınav
11 Arazbar Buselik makamının anlatımı ve seyri IMG_3720.PNG
IMG_3721.PNG
IMG_3722.PNG
12 Arazbar Buselik makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi IMG_3723.PNG
IMG_3724.PNG
13 Arazbar Buselik makamının seyri ve örnek eserlerin seslendirilmesi IMG_3723.PNG
IMG_3724.PNG
14 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294149 1.Bileşik ve Şed makâmları ve özelliklerini kavrar.
2 1294150 Makâmların seyrini öğrenir.
3 1294151 Örnek eserler seslendirilir.
4 1294152 Özel ses sistemini okur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 5 4 3 3 3
2 5 5 5 4 2 4 4
3 5 5 5 4 3 5 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek