Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG430 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Müzik alanındaki bilimsel bir araştırmanın temel kurallarını ve içeriklerini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. M. Özgü BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KARAHASANOĞLU, Songül ve YAVUZ, Damla (2015) Müzikte Araştırma Yöntemleri - İTÜ TMDK Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müzik alanında bilimsel bir araştırmada dikkat edilecek hususlar hakkında temel bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 70
1 Ara Sınav 30 1
5 Derse Katılım 20 1
34 Okuma 20 1
54 Ev Ödevi 30 1
39 Rapor Sunma 30 1
44 Makale Yazma 70 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 12 1 12
20 Rapor Hazırlama 1 3 3
21 Rapor Sunma 1 1 1
27 Makale Yazma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 1 6
34 Okuma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırmanın Temelleri: Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri
2 Literatür taraması
3 Müzik Arşivleri
4 Alan Araştırması
5 Araştırmayı Yazıya Dönüştürmek
6 Farklı Yazı Türleri
7 Arasınav
8 Makale İnceleme 1
9 Makale İnceleme 2
10 Makale İnceleme 3
11 Bildiri Sunumu ve değerlendirme 1. grup
12 Bildiri Sunumu ve değerlendirme 2. grup
13 Bildiri Sunumu ve değerlendirme 3. grup
14 Final Sınavı: Makale teslim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291097 Araştırmanın temelleri ile ilgili bilgi verir.
2 1291102 Müzik araştırmalarını ve arşivlerini tanır.
3 1291103 Araştırmayı yazıya dönüştürme yönemlerini anlatır.
4 1291104 Müzik alanında yazılan makaleleri müzik araştırmaları perspektifinden inceler.
5 1291105 Müzik alanında kısa bildiri hazırlar ve sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 5 5
2 1 4 5 4 5 5
3 1 5 5
4 1 3 5 3 5 5
5 2 5 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek