Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG444 Kabak Kemane VIII 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; Geleneksel Türk Halk Müziği’nin her alanında, kabak kemaneyi, bilgi ve beceriyle donatılmış bir şekilde icra edebilmelerini sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TRT Halk Müziği Repertuarı Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı öğrencilerin; Geleneksel Türk Halk Müziği’nin her alanında, kabak kemaneyi, bilgi ve beceriyle donatılmış bir şekilde icra edebilmelerini sağlamaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Do kararlı (çargah) türkü örneklerinin icrası
2 Do kararlı (çargah) türkü örneklerinin icrası
3 Si kararlı (segâh) türkü örneklerinin icrası
4 Si kararlı (segâh) türkü örneklerinin icrası ve farklı seslere transpozesi
5 Si kararlı (segâh) türkü örneklerinin icrası ve farklı seslere transpozesi
6 Fa# kararlı (eviç) türkü örneklerinin icrası ve farklı seslere transpozesi
7 Fa# kararlı (eviç) türkü örneklerinin icrası ve farklı seslere transpozesi
8 Ara sınav
9 Sol kararlı türkü (hicazkâr) örneklerinin icrası ve transpoze edilmesi
10 Sol kararlı türkü (hicazkâr) örneklerinin icrası ve transpoze edilmesi
11 Sol kararlı türkü (hicazkâr) örneklerinin icrası ve transpoze edilmesi
12 Sol kararlı türkü (hicazkâr) örneklerinin icrası ve transpoze edilmesi
13 Sol kararlı türkü (hicazkâr) örneklerinin icrası ve transpoze edilmesi
14 Sol kararlı türkü (hicazkâr) örneklerinin icrası ve transpoze edilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272440 La karar sesine sahip “hüseyni, hicaz, karcığar, sabâ” makamlarındaki türkü örneklerinin icrası ve farklı seslere transpoze yapabilme.
2 1272441 Sol karar sesine sahip hicazkâr makamındaki örnek türküleri çalabilme.
3 1272442 Kabak kemaneyi amatör ve profesyonel korolarda çalabilme.
4 1272443 Türk halk oyunlarına kabak kemane ile eşlik edebilme.
5 1272444 La karar sesine sahip “hüseyni, hicaz, karcığar, sabâ” makamlarındaki türkü örneklerinin icrası ve farklı seslere transpoze yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.