Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG446 Kanun VIII 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki makam bilgisini geliştirerek, makamsal geçkiler yapabilme becerisini, taksim yeteneğini ve çalgısal repertuvar becerisini geliştirme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Turgay KERSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çalgısal ve sözel repertuvar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eserlerin bir tam dörtlü aşağıdan çalınması, köprüsel geçki çalışmaları, taksim ve çalgısal repertuvarını geliştirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 14 4 56
5 Derse Katılım 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dügah Peşrev / Neyzen Yusuf Paşa Dügah Saz Semai / Neyzen Yusuf Paşa dugah_p_yusuf_pasa_neyzen.pdf
dugah_ss_yusuf_pasa_neyzen.pdf
2 Bestenigar Peşrev / Numan Ağa Bestenigar Saz Semai / Tanburi Cemil Bey bestenigar_p_tanburi_numan_ney.pdf
bestenigar_ss_tanburi_cemil_ney.pdf
3 Şevkefza Peşrev / Tanburi Numan Ağa Şevkefza Saz Semai / Said Dede sevk_efza_p_tanburi_numan_ney.pdf
sevk_efza_ss_nayi_seyh_said_dede_ney.pdf
4 Ferahnak Peşrev / Tanburi Zeki Mehmed Ağa Ferahnak Saz Semai / Kemani Ali Ağa Ferahnak Saz Semai / Fahri Kopuz ferahnak_p_zeki_mehmet_aga.pdf
ferahnak_ss_ali_aga_kemani.pdf
5 Evcara Peşrev / Dilhayat Kalfa Evcara Saz Semai / Dilhayat Kalfa Evcara Saz Semai / Musahib Abdi Bey evcara_p_dilhayat_kalfa.pdf
evcara_ss_dilhayat_kalfa.pdf
6 Beyati Araban Peşrev / Ulvi Erguner Beyati Araban Saz Semai / Rauf Yekta Beyati Araban Methal / Hasan Soysal beyatiaraban_p_ulvi_erguner_ney.pdf
beyatiaraban_ss_rauf_yekta_ney.pdf
7 Hüseyni Aşiran Peşrev / Kemani Aleksan Hüseyni Aşiran Saz Semai / Şerif İçli Hüseyni Aşiran Saz Semai / Şerif İçli Hüseyni Aşiran Saz Semai / Kemani Ale huseyni_asiran_ss_serif_icli.pdf
huseyni_asiran_p_ismail_hakki_bey.pdf
8 Suzidilara Peşrev / III. Selim Suzidilara Saz Semai / Tanburi Cemil Bey suzidilara_p_3_selim_ney.pdf
suzidilara_ss_tanburi_cemil_ney.pdf
9 Arazbar Buselik Saz Semai / Refik Fersan arazbar_buselik_ss_refik_fersan_ney.pdf
10 Ara sınav.
11 Arazbar Buselik Saz Semai / Refik Fersan arazbar_buselik_ss_refik_fersan_ney.pdf
12 Kürdilihicazkar Saz Semaisi/ Göksel Baktagir..
13 Kürdilihicazkar Longa / Haydar Tatlıyay kurdilihicazkar_l_haydar_tatliyay_no2 (1).pdf
14 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294017 Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki çalgısal eserlerin icra becerilerinin geliştirilmesi.
2 1294018 Mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle, ulusal ve uluslararası etkinliklerde, Geleneksel Türk Sanat Müziğinde kanun icrasını sergileme becerisini kazanma.
3 1294024 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve kanun çalgısı hakkında edindiği bilgileri uygulama esnasında değerlendirerek, gelecek nesillere doğru aktarılması bilinci ve becerisi.
4 1294025 Kanun çalgısı alanında edindiği bilgi ve becerisini çalgının öğretiminde de kullanabilme becerisi.
5 1294026 Kanun çalgısı hakkında ki yenilikleri ve sorunları takip edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3
2 4 3 2 3 2 3 4 2
3 4 3 5 4 3 4 5
4 5 3 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek