Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG460 Ney VIII 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Ney çalgısının geleneksel yaklaşım yöntemi kullanılarak öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Emre PINARBAŞI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı Kitabı TRT, (2006). Türk Sanat Müziği Saz eserleri I-II, Müzik Dairesi Başkanlığı Ankara TRT, (1999). Türk Sanat Müziği Seçme Eserler I-II, Müzik Daire Başkanlığı, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makamlarla ilgili eserler çalınarak, makamsal geçki olgusunun teorik ve pratik uygulamalarının aktarılması, taksim çalışmaları ile tavır özelliklerinin pekiştirilmesi, toplu icra olgusunun yerleştirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eviç makamının Ney üzerinde uygulanması Eviç Peşrev (Akın Özkan) Eviç Saz Semai (Sedat Öztoprak)
2 Ferahnak makamının Ney üzerinde uygulanması Ferahnak Peşrev (Kemani Ali Ağa) Ferahnak Saz Semai (Zeki Mehmet Ağa)
3 Evcara makamının Ney üzerinde uygulanması Evcara Peşrev (Dilhayat Kalfa)
4 Evcara Sazsemai (Dilhayat Kalfa) Evcara Sazeseri (Vefik Ataç)
5 Arazbarbuselik makamının Ney üzerinde uygulanması Arazbar Buselik peşrev(Zeki Mehmet Ağa)
6 Arazbar buselik saz semai (Refik Fersan)
7 Saba makamının Ney üzerinde uygulanması Saba Peşrev (Tanburi Büyük Osman Bey) Saba Saz Semai (Aziz Dede)
8 Ara Sınav
9 Bestenigar makamının Ney üzerinde uygulanması Bestenigâr Peşrev (Numan Ağa)
10 Bestenigâr Saz Semai (T. Cemil Bey) Bestenigâr Saz Semai (T. Numan Ağa)
11 Dügah makamının Ney üzerinde uygulanması Dügâh Peşrev (Hüseyin Fahreddin Dede)
12 Dügâh Saz Semai (Yusuf Dede)
13 Şevkefza makamının Ney üzerinde uygulanması Şevkefza Peşrev (Cinuçen Tanrıkorur)
14 Şevkefza Saz Semai (Nayi Said Dede)
15 Taksim, geçki, transpoze çalışmaları
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281451 İlgili makamdaki eserlerin icrasını yapabilme
2 1281452 Taksim, transpoze olgularını uygulayabilme
3 1281453 Makamsal geçki olgusunu kavrayıp uygulayabilme
4 1281454 Tavır ve üslup oluşturmaya yönelik çalışmaları uygulayabilme
5 1281455 Toplu icra olgusuna uygun becerileri yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 4 4
2 5 5 4 5 4 4 4
3 5 5 4 5 4 4 4
4 5 5 4 5 4 4 4
5 5 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek