Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG468 Tar VIII 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Müzik bilgisinin verilmesinin yanısıra, öğrenciye çalgısını çalma becerisi kazandırmak, kazandığı becerileri bu derste hayata geçirilmesini sağlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-S. RÜSTEMOV: Tar Mektebi 2- Adil GERAY : Muğam Etüdleri 3- S. RÜSTEMOV: Tar için melodik etüdler 4-R. GULİYEV: Azerbaycan Bestekarlarının Piyesleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencinin teknik kapasitesini arttırıp, bireysel ve toplu çalım konusunda kendisini geliştirmesi.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 S.Rüstemov’un “Tar Mektebi” (No: 168)
2 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No: 169)
3 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No: 170)
4 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No: 171)
5 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No: 172)
6 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No: 173)
7 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No: 174)
8 Ara sınav
9 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No: 175)
10 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No: 176)
11 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No: 177)
12 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No: 178-179)
13 S. Rüstemov’un “Tar Mektebi (No: 180-181)
14 Re Majör
15 Si Minör
16 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272659 Materyal doğrultusunda bu zamana kadar temel eğitimini almış öğrencinin icra kabiliyetini, tavrını ve tekniğini geliştirmeye dayalı çalışmalar yapma
2 1272660 Nüans çalışmaları ve yerinde uygulama
3 1272661 Ritmi doğru algılama ve uygulama
4 1272662 Temiz baskı ve güzel rezonans elde etme
5 1272663 Kendi başına doğru çalabilme
6 1272664 Ulusal ve uluslararası, topluluklarda çalgısını çalabilecek repertuara ve beceriye sahip olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.