Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ119 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Geleceğin yönetici ve girişimcilerine yeni fikir geliştirme, iş planı hazırlama, iş kurma, işi büyütme konularında bilgiler sunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Murat TEKBALKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arlan, E. İnovasyon ve Girişimcilik, Nobel Akademik Yayıncılık Drucker, P. İnovasyon ve Girişimcilik, Optimist Yyaıncılık

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders iletişim sektöründe çok önemli bir yer edinen inovasyonun, küresel rekabet ortamında kurumsal iletişim alanında yapılan çalışmaların rakiplerden nasıl ayrışması gerektiğini, nasıl stratejiler kurulması gerektiğini kapsamaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 2 13 26
20 Rapor Hazırlama 1 8 8
21 Rapor Sunma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersle ilgili genel bilgilendirme. Girişimcilik.pdf
2 Girişimcilik teorisinin gelişimi ve girişimcilik türleri
3 Girişimcinin Özellikleri
4 Bireysel kariyer planlaması, kariyer ve girişim ilişkisi
5 Bir girişime başlama ve yasal boyutlarıyla iş kurma süreci
6 Pazardaki boşlukları tespit etmek, Yatırım alternatiflerini değerlendirmek, en uygunu olanı seçmek
7 Yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek
8 Ara Sınav
9 İşletmenin çevresini tanıma, Talep analizi ve tahmini yapmak işletmenin kuruluş yerini belirlemek
10 İşletmenin kuruluş yerini belirlemek işletmenin hukuksal yapısını belirlemek, İşletmenin hukuksal yapısını belirlemek
11 İş yerinin kapasitesini belirlemek, toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak
12 Tahmini gelir-gider hesabını yapmak İşyeri ve üretim planı yapmak,
13 Yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266542 İnovasyon kavramını tanımlar.
2 1266543 Girişimcilik hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 4 3 3 2 3 3 3 4
2 5 3 4 5 4 4 3 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek