Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ120 Otel İşletmeciliği 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin otel işletmelerinin kuruluşu, finansmanı, bölümleri, organizasyonu ve yönetimi le ilgili bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Yusuf ÇATALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

OTEL İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ, Zeki AKINCI, Detay Yayıncılık OTEL İŞLETMECİLİĞİ, Meryem AKOĞLAN KOZAK, Detay Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm Endüstrisi, Konaklama Endüstrisi, Otel İşletmelerinin Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması, Otel İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi, Otel İşletmelerinde Finansal Yönetim, Otel İşletmelerinde Maliyet ve Fiyatlandırma, Otel İşletmelerinde Gelir Yönetimi, Otel İşletmelerinde Bütçeleme, Otel İşletmelerinde Yönetim, Otel İşletmelerinde Organizasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
16 Alan Gezisi 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm Endüstrisi OTEL İŞLETMECİLİĞİ 1.HAFTA.pdf
2 Konaklama Endüstrisi OTEL İŞLETMECİLİĞİ 2.HAFTA.pdf
3 Otel İşletmeleri (Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması) OTEL İŞLETMECİLİĞİ 3.HAFTA.pdf
4 Otel İşletmeleri (Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması) OTEL İŞLETMECİLİĞİ 4.HAFTA.pdf
5 Otel İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi OTEL İŞLETMECİLİĞİ 5.HAFTA.pdf
6 Otel İşletmelerinde Finansal Yönetim OTEL İŞLETMECİLİĞİ 6.HAFTA.pdf
7 Otel İşletmelerinde Maliyet ve Fiyatlandırma OTEL İŞLETMECİLİĞİ 7.HAFTA.pdf
8 Otel İşletmelerinde Maliyet ve Fiyatlandırma OTEL İŞLETMECİLİĞİ 8.HAFTA.pdf
9 Otel İşletmelerinde Gelir Yönetimi OTEL İŞLETMECİLİĞİ 9.HAFTA.pdf
10 Ara Sınav
11 Otel İşletmelerinde Gelir Yönetimi OTEL İŞLETMECİLİĞİ 11.HAFTA.pdf
12 Otel İşletmelerinde Bütçeleme OTEL İŞLETMECİLİĞİ 12.HAFTA.pdf
13 Otel İşletmelerinde Yönetim OTEL İŞLETMECİLİĞİ 13.HAFTA.pdf
14 Otel İşletmelerinde Organizasyon OTEL İŞLETMECİLİĞİ 14.HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281149 Otel işletmelerinin özelliklerini ve sınıflandırılmasını açıklar.
2 1281150 Otel işletmelerinde kuruluş yeri seçimi ile ilgili doğru karar alabilir.
3 1281151 Otel işletmelerinde maliyet hesaplama ve fiyatlandırma yapabilir.
4 1281152 Otel işletmelerinin bölümlerinin görev ve sorumluluklarını açıklar.
5 1281153 Otel işletmelerinde doğru organizasyon yapısını kurabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
9 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
10 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
12 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3
2 5 4 4
3 5 5
4 4 4
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek