Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ122 Ön Büroda Oda İşlemleri 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere konaklama işletmelerinin önbüro departmanında yürütülen işlemlerin yapılması ile ilgili gerekli yeterliliklerin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Yusuf ÇATALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Konaklama İşletmelerinde ÖNBÜRO İşlemleri ve Yönetimi, Nevzat ERASLAN, Detay Yayıncılık Konaklama İşletmelerinde ÖNBÜRO İŞLEMLERİ, İsmail KIZILIRMAK, Detay Yayıncılık Konaklama İşletmelerinde ÖNBÜRO OPERASYONLARI VE YÖNETİMİ, Ayhan GÖKDENİZ, Yakup DİNÇ, Detay Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmetler ve Özellikleri ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ 1.HAFTA.pdf
2 Konaklama İşletmelerinin Sınıflandırılması ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ 2.HAFTA.pdf
3 Konaklama işletmelerinde yatak, oda ve pansiyon türleri ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ 3.HAFTA.pdf
4 Konaklama İşletmelerinde Konuk tipleri ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ 4.HAFTA.pdf
5 Önbüro Departmanında Konukları Karşılayarak Bagajlarını Taşıma ve Araçlarını Park Etme ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ 5.HAFTA.pdf
6 Önbüroda Vardiyalara ( shift ) Göre Önbüro İşlemleri, Vardiya Değişiminde Yapılması Gereken İşler ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ 6.HAFTA.pdf
7 Oda Blokajı, VIP Konuklar, Gruplar ve Münferit Konukların Girişinden Önce Yapılan Hazırlıklar ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ 7.HAFTA.pdf
8 Rezervasyon İşlemleri ve Rezervasyon Takip Şekilleri VIP Konuklar, Gruplar ve Münferit Konukların Rezervasyon İşlemleri, Overbooking, Fore ve Chart ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ 8.HAFTA.pdf
9 Konukların Otele Kabul Edilememe Durumları ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ 9.HAFTA.pdf
10 Ara Sınav
11 Önbüro Departmanında Konukların Karşılanması ve Check-In İşlemleri ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ 11.HAFTA.pdf
12 Oda Fiyatlarının Hesaplanması ve Folio Açma, Günlük Harcamaların Kayıt Altına Alınması ( Konuk Folyosuna İşlenmesi) ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ 12.HAFTA.pdf
13 Emanet Kasa İşlemleri, Konuk Check - Out İşlemleri ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ 13.HAFTA.pdf
14 Faturaların Kesilmesi ve Fatura İşlemleri ( iptal, değişiklik vb.) ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ 14.HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286219 Ön büro hizmetlerini tanır.
2 1286220 Kişisel hazırlık yapar.
3 1286221 Ön büro işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
4 1286222 İş organizasyonu yapar.
5 1286223 Diğer departmanlarla koordinasyonu sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3
2 5
3 5 5 3
4 3 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek