Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ124 Turizm Coğrafyası 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersle, Turizm ve Otel İşletmeciliği programında Türkiye’nin kıyı bölgelerini konukların beklentilerine göre tanıtma yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Murat TEKBALKAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
23 Proje Sunma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akdeniz Bölgesi fiziki coğrafyası Akdeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri TURİZM COĞRAFYASI- II.pptx
2 Ege Bölgesi fiziki coğrafyası
3 Ege Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri
4 Marmara Bölgesinin fiziki coğrafyası
5 Marmara Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri
6 Karadeniz Bölgesi fiziki coğrafyası
7 Karadeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri
8 İç Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyası
9 Ara Sınav
10 İç Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri
11 Doğu Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyası
12 Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri
13 Güney Doğu Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası
14 Güney Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282691 İç Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini konuk beklentilerine uygun olarak tanıtabilir.
2 1282686 Akdeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini konuk beklentilerine uygun olarak tanıtabilir.
3 1282688 Karadeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini konuk beklentilerine uygun olarak tanıtabilir.
4 1282689 Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini konuk beklentilerine uygun olarak tanıtabilir.
5 1282690 Ege Bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini konuk beklentilerine uygun olarak tanıtabilir.
6 1282687 Marmara Bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini konuk beklentilerine uygun olarak tanıtabilir.
7 1282692 Güneydoğu Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini konuk beklentilerine uygun olarak tanıtabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
9 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
10 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
12 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 4 2 4 3 2
2 4 4 3 3 4 2 4 3 2
3 4 4 3 3 4 2 4 3 2
4 4 4 3 3 4 2 4 3 2
5 4 4 3 3 4 2 4 3 2
6 4 4 3 3 4 2 4 3 2
7 4 4 3 3 4 2 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek