Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ126 Yiyecek ve İçecek Servisi-I 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Öğrenci bu ders ile servis kapanış işlemleri, rezervasyon sistemi oluşturma servis öncesi işlemler kasa işlemleri salon yerleşimi modüllerini alacaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Murat TEKBALKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 5 60
7 Laboratuvar 8 5 40
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Restaurant Salonlarını Düzenlemek Barların Servis Alanlarını Düzenlemek masa üstü servis takımları.pdf
2 Ziyafet ve Konferans Salonlarını Düzenlemek Oda servisi ofislerini düzenlemek
3 Teknik donanımları kontrol etmek Rezervasyon alma işlemini gerçekleştirmek
4 Rezervasyon dağılımını kontrol etmek ve ilgili departmanlara iletmek Salonların hazırlık kontrolünü yapmak
5 Servis öncesi toplantı yapmak Konukları karşılamak/yerleştirmek klasik usullerde servis.doc
6 Menü kartını sunmak/takip etmek Sipariş alınmasını sağlamak
7 Önerili satış yapılmasını sağlamak Konuk memnuniyetini sormak
8 Servis akışını Düzenlemek/takip etmek Hesabı tahsil etmek/takip etmek Konukları uğurlamak
9 Ara Sınav
10 Adisyon açmak Hesap tahsili ve Fatura kesmek Kapanış raporlarını almak ve ilgili birimlere iletmek
11 Adisyonların açılıp açılmadığının kontrolünü yapmak Adisyonlara ilave ürün girişini takibini yapmak
12 Ödeme işlemlerinin takibini yapmak Kapanış görev dağılımı Yapmak
13 Malzeme ve ekipmanlarının stoklarını sağlamak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283148 Salonların yerleşimini planlar.
2 1283149 Rezervasyon sistemlerini oluşturur.
3 1283146 Stok takip işlemlerini yapar
4 1283147 Kasa işlemlerini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
9 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
10 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
12 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 4 4 3 3 4
2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4
3 4 4 4 2 4 3 3 5 4
4 4 4 5 2 4 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek