Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ128 Mutfak Hizmetleri Yönetimi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Mutfakta planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim süreçlerinin öğrenciye aktarılması ve bu süreçlerde meydana gelebilecek olası problemlere çözüm yolları üretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Murat TEKBALKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Buyruk, L. (2010) Mutfak Yönetimi Ders Notları, Nevşehir. Gökdemir, A. (2005). Mutfak Hizmetleri Yönetimi. (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık Türkan, C. (2009). Mutfak Hizmetleri Yönetimi. (3. Baskı). Cemal Türkan Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mutfak kavramı ve mutfağın tarihi gelişimi, temel mutfak bilgisi, mutfağın örgütsel yapısı, mutfak yönetimi, yiyecek döngüsü, mutfakta güvenlik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 10 3 30
6 Uygulama/Pratik 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mutfak kavramı ve Mutfağın tarihsel gelişimi Mutfak hizmetleri.ppt
2 Mutfak çeşitleri ve otel işletmelerinde mutfağın yeri ve önemi
3 Mutfak Organizasyonu
4 Mutfak personeli
5 Mutfak planlama
6 Mutfak araç gereçleri
7 Mutfak araç-gereçlerinin satın alınması, yerleştirilmesi, kullanım ve bakımları
8 Ara sınavı
9 Mutfağın diğer departmanlarla olan ilişkileri
10 Mutfakta güvenlik – İş güvenliği
11 Mutfakta güvenlik – Gıda güvenliği
12 Mutfak yönetiminde verimlilik
13 Yiyecek döngüsü
14 Yiyecek döngüsü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266841 Mutfak yönetimi ile ilgili temel kavramları, ilke ve teorileri bilir.
2 1266842 Gıda güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1266843 Yiyecek döngüsünde meydana gelebilecek olası problemleri bilir ve bunlara çözüm önerileri geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
8 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
10 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
12 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 2 2 4 3 3 3 2
2 5 3 3 3 2 4 4 3 3 3
3 5 3 4 4 2 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek