Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ225 Otelcilik Otomasyon Sistemleri 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Konaklama işletmelerinde kullanılan otomasyon sistemini kullanarak konaklama işlemlerini yapma ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Yusuf ÇATALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Konaklama İşletmelerinde Önbüro Operasyonları ve Yönetimi, Ayhan GÖKDENİZ,Detay Yayıncılık, 2003. 2. Otomasyon Sistemi Eğitim Kitabı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 2 3 6
9 Problem Çözümü 4 3 12
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sistemle İlgili Bilgiler otomasyon 1. hafta.pptx
2 Sisteme Giriş-Çıkış ve Değiştirme otomasyon 2. hafta.pptx
3 Ön Büro İşlemleri otomasyon 3. hafta.pptx
4 Odalar İşlemleri otomasyon 4. hafta.pptx
5 Ön Kasa İşlemleri otomasyon 5. hafta.pptx
6 Arka Büro İşlemleri otomasyon 6. hafta.pptx
7 Giriş –Çıkış ve Gece İşlemleri Dokümanları otomasyon 7. hafta.pptx
8 Yiyecek İçecek Departmanı İle İlgili Dokümanlar otomasyon 8. hafta.pptx
9 Kat Hizmetleri Departmanı İle İlgili Dokümanlar otomasyon 9. hafta.pptx
10 Ara Sınav
11 Mali ve İdari İşler Departmanı İle İlgili Dokümanları Almak otomasyon 11. hafta.pptx
12 Teknik Servis Departmanı İle İlgili Dokümanları Almak otomasyon 12. hafta.pptx
13 Satış ve Pazarlama Departmanı İle İlgili Dokümanları Almak otomasyon 13. hafta.pptx
14 Güvenlik Departmanı İle İlgili Dokümanları Almak otomasyon 14. hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272761 Sistem işlemlerini yapabilir.
2 1272762 Sistem üzerinden konaklama işlemlerini yapabilir.
3 1272763 Sistem üzerinden ön büro ile ilgili dokümanları hazırlayarak çıktısını alabilir.
4 1272764 Sistem üzerinden diğer departmanlarla ilgili dokümanları hazırlayarak çıktısını alabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
9 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
10 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
12 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek