Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP113 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı;fiziksel uygunluğun tanımını yaparak fiziksel uygunluk temel konularını öğrencilere öğretip uygulamalarının yapılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Dr.Pelin AKYOL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fiziksel uygunluğun tanımı, bileşenleri, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığın belirlenmesi yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, egzersiz alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite nedir? Egzersiz spor ve sağlık ilişkisi Fiziksel Uygunluk 1. hafta.pptx
2 Fiziksel Uygunluk ve Kuvvet Fiziksel Uygunluk Kuvvet 2 hafta -.pptx
3 Fiziksel Uygunluk ve Beslenme Fiziksel Uygunluk ve beslenme 3. hafta.pptx
4 Fiziksel Aktivitenin Solunum Sistemi Üzerine Etkisi Fiziksel aktivite ve solunum sistemi 4. hafta.pptx
5 Fiziksel Aktivitenin Dolaşım Sistemi Üzerine Etkisi Fiziksel aktivite ve dolaşım sistemi 5. hafta.pptx
6 Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçüm Yöntemleri Fiziksel Uygunluk ve vücut kompozisyonu ölçümler 6 hafta.pptx
7 Ara Sınav
8 Fiziksel Uygunluğu Koruyabilme ve Geliştirebilme Fiziksel Uygunluğu koruyabilme 8.hafta.pptx
9 Kol Kuvvetini Geliştiren Egzersizler KOL egzersizleri 9.hafta.docx
10 Karın Kaslarını Geliştiren Egzersizler TEMEL KARIN EGZERSİZLERİ10.hafta.docx
11 Sırt Kaslarını Geliştiren Egzersizler Sırt Egzersizleri 11.hafta.docx
12 Temel Antrenman Metotları ve Planlama Temel Antrenman Metotları12. hafta.pptx
13 Kol, Sırt, Karın, Bacak Egzersizlerine Yönelik Planlamalar https://www.youtube.com/watch?v=IetO_vK-FfQ
14 Kol, Sırt, Karın ve Bacak Egzersizlerine Yönelik Planlama https://www.youtube.com/watch?v=IetO_vK-FfQ

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1100637 Genel kuvvet nedir bilir
2 1100638 Kuvvet egzersizlerini uygular
3 1100639 Kol kuvvetine yönelik serbest stil kol çalışmalarını bilir
4 1100640 Su da nefes ve serbest bacak çalışmalarını yapar
5 1100641 Kuvvet testlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.