Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP115 Tıbbi Terminoloji 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersi alan öğrencilerden tıbbi terimlerin temel öğesi olan önek, sonek ve kökler hakkında bilgi edinmiş olmaları, vücut sistemlerine ait hastalıkların tanısı, semptomları ve ameliyatlarına ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmeleri beklenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Süleyman Emre KOCACAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Herhafta öğrenilen sistemin terimlerine ilişkin bulmaca çözümü yapılmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Artukoğlu, M.A. (2005), Tıbbi Terminoloji, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Yayınları No:1, Ankara. -Kocatürk,U. (2008), Tıp Terimleri Sözlüğü, Ankara Üniversitesi Basımevi; Ankara. -Dorland, W.A.N. (2001), Dorland’s Illustrated Medical Dictinonary. Philadelphia: Saunders.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tıbbi terimlerin temel öğesi olan önek, sonek ve kökler hakkında bilgi edinmiş olmaları ve çeşitli sistemlere ait hastalıkların tanısı, semptomları ve ameliyatlarına ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmelerine yönelik bir derstir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 50 1
11 Soru-Yanıt 2 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
42 Seminer 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 5 2 10
11 Soru-Yanıt 6 8 48
24 Seminer 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi Terminolojiye İlişkin Genel Bilgiler Tıbbi terimleri Oluşturan Öğeler olan kök, önek, sonek ve kaynaştırma ünlüsü Terminolojiye Giriş.pptx
2 Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Term.pptx
3 Solunum Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler SOLUNUM SİSTEMİ term.pptx
4 Hareket Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler TIBBİ TERMİNOLOJİ Anatomik terminoloji.pptx
5 Hareket Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler TIBBİ TERMİNOLOJİ Anatomik terminoloji.pptx
6 Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler Sindirim Sistemi TERM.pptx
7 Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler Sindirim Sistemi TERM.pptx
8 Sinir Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıklara ilişkin Terimler.pptx
9 ARASINAV HAFTASI
10 Sinir Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıklara ilişkin Terimler.pptx
11 Hematolojik Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler HEMATOLOJİK SİSTEM Term.pptx
12 Ürolojiye İlişkin Tıbbi Terimler Boşaltım ve Üreme Term.pptx
13 Kulak ve Göze İlişkin Tıbbi Terimler Göz ile ilgili terimler.pptx
Kulak ile ilgili terimler.pptx
14 Deriye İlişkin Tıbbi Terimler DERİ İLE İLGİLİ TIBBİ TERİMLER .pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284147 Tıbbi terimlerin temel öğesi olan önek, sonek ve kökleri bilir.
2 1284148 Kardiyovasküler ve solunum sistemlerine ilişkin tıbbi terimleri bilir.
3 1284149 Hareket sistemine ilişkin tıbbi terimleri bilir.
4 1284150 Sindirim sistemine ilişkin tıbbi terimleri bilir.
5 1284151 Sinir ve endokrin sistemlerine ilişkin tıbbi terimleri bilir.
6 1284152 Hematolojik sisteme ilişkin tıbbi terimleri bilir.
7 1284153 Kulak, göze ve deriye ilişkin tıbbi terimleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 4
4 4 4
5 4 4
6 4 4
7 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek