Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBESEMYL Seminer 927001 2 3 0

Dersin Amacı

Tespit ettiği konu ile ilgili bilgiye ulaşmak ve elde ettiği bilgileri değerlendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nedim İPEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Konu tespiti, referans eserlerdeki mevcut bilgileri fişlemek ve değerlendirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
42 Seminer 0 0 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seminerin tanımı ve bilimsel çalışmalardaki yeri.
2 Konu seçiminde temel özellikler .
3 Seminer konusunun tespiti.
4 Konu ile ilgili referans eserlerin belirlenmesi
5 Referans eserlerdeki ilgili bilgileri fişlemek.
6 Referans eserlerdeki ilgili bilgileri fişlemek.
7 Referans eserlerdeki ilgili bilgileri fişlemek.
8 Bilgi fişlerinin tasnifi.
9 Seminer metninin planlaması
10 Metnin yazımı
11 Metnin yazımı
12 Metnin yazımı
13 Seminer metninin sunumu ve müzakeresi
14 Dönemin genel bir değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287992 Bilgiye ulaşma ve değerlendirme yeteneğini edinme.
2 1287993 Karşılaştığı sorunları çözümleme becerisi edinme.
3 1287994 Mevcut bilgileri tenkit etme yeteneğini edinme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.