Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP116 Acil Hasta Bakımı-II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrenciye nörolojik, abdominal ve gastrointestinal, metabolik ve endokrin, renal ve genitoüriner acil durumlarında, sıvı-elektrolit bozuklukları ile asit baz dengesizliklerinde ve bulaşıcı hastalık durumlarında acil bakım uygulamaya yönelik teorik bilgi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Dr. Tuğba ÇINARLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-ALİ EKŞİ, Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı Cilt 1,Yayınevi KİTAPANA , YIL:2015 2-ALİ EKŞİ, Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı Cilt 2,Yayınevi KİTAPANA ,YIL:2015 3-Öğr. Gör. Gürkan ÖZEL, Yrd. Doç. Dr. Betül AKBUĞA ÖZEL, Yrd. Doç. Dr. Cihangir ÖZCAN, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik, Yayınevi : Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776951, YIL:2017 4-Prm. Süleyman Yavuz , Uzm. Dr. Gülşah Yavuz, Paramedikler İçin Hastane Öncesi Acil Tıp (Kapsamlı Başvuru Kitabı), ISBN: 9786059215299YIL: 2017

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği nörolojik, abdominal ve gastrointestinal, metabolik ve endokrin, renal ve genitoüriner acil durumlarında, sıvı-elektrolit bozuklukları ile asit baz dengesizliklerinde acil bakım uygulamaya yönelik teorik bilginin yanı sıra ilaç uygulamaları ve ambulansta kullanılan ilaçların özelliklerinden oluşur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
18 Örnek Vaka İncelemesi 8 1 8
28 Makale Kritik Etme 8 1 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim hedefleri
2 İlaç uygulamaları-1 2. Hafta- İlaç Uygulamaları-1.pdf
3 İlaç uygulamaları-2 3. hafta İlaç Uygulamaları-2.pdf
4 Ambulansta Kullanılan İlaçlar 4. hafta- Hastane Öncesi Dönemde Kullanılan İlaçlar.pdf
5 Hastane Öncesi Dönemde Nörolojik Sistemin Değerlendirilmesi 5.hafta- Hastane Öncesi Dönemde Nörolojik Sistemin Değerlendirilmesi.pdf
6 Nörolojik Aciller 6. Hafta- Nörolojik Aciller.pdf
7 Abdominal ve Gastroistestinal Aciller 7. Hafta- Abdominal ve Gastrointestinal Aciller.pptx
8 ARA SINAV/ VİZE SINAVI
9 Endokrin ve Metabolik Aciller
10 Sıvı-Elektrolit Bozuklukları-1
11 Sıvı-Elektrolit Bozuklukları-2
12 Asit- Baz Dengesi
13 Sıvı Tedavisi
14 Renal ve Genitoüriner Aciller
15 Bulaşıcı Hastalıklar
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281349 Nörolojik, abdominal ve gastrointestinal, metabolik ve endokrin acil durumlarında ve sıvı elektrolit bozuklukları ile asit baz dengesizliklerinde acil bakım uygulamaya yönelik teorik bilgi sahibi olur
2 1281350 İlaç uygulama yollarına yönelik bilgi sahibi olur.
3 1281351 Ambulansta kullanılan ilaçlara yönelik bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 5 5 5
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek