Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP118 Resüsitasyon 927001 1 2 7

Dersin Amacı

Yanıtsız hastada ya da yaşamı tehdit eden durumlarda resüsitasyon uygulayabilme bilgi ve becerisini kazanmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Asuman ŞENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

USTA G, SARI A, Tüm Yönleriyle Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Uygulamaları, Yayınevi: Kongre Kitabevi, ISBN: 978-605-80509-6-9, YIL: 2019 ÖZEL G, AKBUĞA ÖZEL B, ÖZCAN C, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik, Yayınevi : Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776951, YIL: 2017 YAVUZ S , YAVUZ G, Paramedikler İçin Hastane Öncesi Acil Tıp (Kapsamlı Başvuru Kitabı), ISBN: 9786059215299 YIL: 2017 EKŞİ A, Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı Cilt 1,Yayınevi KİTAPANA ISBN: 9786058443181, YIL:2015 ERC Kılavuzu 2015 AHA Kılavuzu 2015 Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitim Kitabı (İLYAD) 2018 Sağlık Çalışanları Temel Eğitim Kitabı ISBN: 978-975-590-588-4 Sağlık Bakanlığı Yayın No: 952, 2015 Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,112 Öğrenim Rehberi, Ankara, 2016.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri Resüsitasyonun Tarihçesi, Olay Yeri Güvenliği, Hasta/Yaralının Birincil ve İkincil Değerlendirilmesi Yetişkin ve Çocuk Temel Yaşam Desteği İleri Yaşam Desteği Oksijen Desteği, Entübasyon Alternatif Hava Yolu Yöntemleri, Zor Havayolu Yönetimi Cerrahi Hava Yolu Yöntemleri, Mekanik Ventilasyon Defibrilasyon, Kardiyoversiyon ve Monitörizasyon Yenidoğan Resüsitasyonu Resüsitasyonda Geri Döndürülebilir Nedenler, Yabancı Cisim Aspirasyonu ve Acil Bakım Resüsitasyonda Özel Durumlar Resüsitasyonda Özel Durumlar 2 Resüsitasyonda Özel Durumlar 3 Resüsitasyonun Sonlandırılması, Resüsitasyonun Etik ve Yasal Yönü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 75 1
4 Quiz 1 25 1
2 Final Sınavı 1 60 1
35 Quiz 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 1 14 14
6 Uygulama/Pratik 2 14 28
11 Soru-Yanıt 1 14 14
12 Takım/Grup Çalışması 2 14 28
14 Gözlem 1 16 16
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 1 16 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 6 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 1.pdf
2 Resüsitasyonun Tarihçesi, Olay Yeri Güvenliği, Hasta/Yaralının Birincil ve İkincil Değerlendirilmesi AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 2.pdf
3 Yetişkin ve Çocuk Temel Yaşam Desteği AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cICquJNSwoM&t=142s
4 İleri Yaşam Desteği AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 4.pdf
5 Oksijen Desteği, Entübasyon AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 5-1.Konu.pdf
AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 5-2.Konu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fXhyV5ffVBE&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=uvHSX64jt0A
https://www.youtube.com/watch?v=PWHSHtEStBs
https://www.youtube.com/watch?v=QilNeH4zCpw
https://www.youtube.com/watch?v=LJW_eGkoZYs
https://www.youtube.com/watch?v=k6SXm0k1IgU
https://www.youtube.com/watch?v=bCPW0PRq-aU
6 Alternatif Hava Yolu Yöntemleri, Zor Havayolu Yönetimi AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 6-2.Konu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WhJvihiuIVU
AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 6-1.Konu.pdf
7 Cerrahi Hava Yolu Yöntemleri, Mekanik Ventilasyon AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 7-1.Konu.pdf
AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 7-2.Konu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-ZIkTG-qA_0
https://www.youtube.com/watch?v=Px0PWftarM4
8 Defibrilasyon, Kardiyoversiyon ve Monitörizasyon AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JaGRMNrClfk
https://www.youtube.com/watch?v=dmhQc7EVO7s
9 Vize
10 Yenidoğan Resüsitasyonu AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 10.pdf
11 Resüsitasyonda Geri Döndürülebilir Nedenler, Yabancı Cisim Aspirasyonu ve Acil Bakım AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 11-1.Konu.pdf
AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 11-2.Konu.pdf
12 Resüsitasyonda Özel Durumlar 1 AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 12 ve 13.pdf
13 Resüsitasyonda Özel Durumlar 2 AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 12 ve 13.pdf
14 Resüsitasyonun Sonlandırılması, Resüsitasyonun Etik ve Yasal Yönü AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 14-2.Konu.pdf
AYP118-RESÜSİTASYON.,HAFTA 14-1.Konu.pdf
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280630 Temel ve ileri yaşam desteği (Erişkin, Çocuk, Bebek) uygulama becerisine sahip olmak
2 1280631 Katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım (Erişkin, Çocuk, Bebek) uygulama becerisine sahip olmak
3 1280632 Oksijen tedavisi ve kullanılan araçları yönetebilmek, uygun hava yolunu açma tekniklerini kullanabilmek
4 1280633 Defibrilasyon ve kardiyoversiyon uygulayabilmek, taşikardi ve bradikardili hastayı yönetebilmek
5 1280634 Özel durumlarda resüsitasyon(İnme, Donma, Elektrik ve Yıldırım Çarpması, Gebelik, Astım, Anaflaksi, Travma ve Toksikolojik Aciller) becerisine sahip olmak
6 1280640 Resüsitasyonu etik ve yasal yönden değerlendirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek