Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP122 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-II 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı;fiziksel uygunluğun tanımını yaparak fiziksel uygunluk temel konularını öğrencilere öğretip uygulamalarının yapılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Dr.Pelin AKYOL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fiziksel uygunluğun tanımı, bileşenleri, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığın belirlenmesi yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, egzersiz alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki, Fiziksel uygunluk ile ilgili kavramlar 5 Fiziksel aktivitenin solunum sistemine etkisi 6 7 Fiziksel Uygunluk 1. hafta.pptx
2 Fiziksel uygunluğun önemi Fiziksel Uygunluk 1. hafta.pptx
3 Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisi Fiziksel Uygunluk 3. hafta.pptx
4 Fiziksel uygunluk ve beslenme ilişkisi Fiziksel Uygunluk ve beslenme 3. hafta.pptx
5 Fiziksel aktivitenin solunum sistemine etkisi Fiziksel aktivite ve solunum sistemi 4. hafta.pptx
6 Fiziksel uygunluğun dolaşım sistemine etkisi Fiziksel aktivite ve dolaşım sistemi 5. hafta.pptx
7 Ara sınav
8 Fiziksel aktivitenin kaslara olan etkisi Fiziksel Uygunluk Kaslara Olan Etkisi.pptx
9 Fiziksel uygunluğun geliştirilmesinde kullanılan temel antrenman metotlarını tanıyabilme. Temel Antrenman.pptx
10 Fiziksel uygunluğun geliştirilmesinde kullanılan temel antrenman metotlarını uygulayabilme Temel Antrenman Metotları Uygulayabilme.pptx
11 Fiziksel uygunluğu geliştirebilme ve koruyabilme Fiziksel Uygunluğu koruyabilme.pptx
12 Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesinde kullanılan ölçüm yöntemleri, Fiziksel Uygunluk ve vücut kompozisyonu ölçümler 6 hafta.pptx
13 Farklı branşlarda fiziksel uygunluk özellikleri
14 Fiziksel uygunluğun geliştirilmesi için antrenman programları tasarlama Antrenman programları tasarlama.pptx
15 Beden eğitimi ve vücut geliştirme alan uygulaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1105361 Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivitenin tanımı ve arasındaki ilişkiyi anlayabilmek,
2 1105362 Fiziksel uygunluk ile ilgili kavramları kavrayıp kullanabilmek,
3 1105363 Fiziksel uygunluğun önemini anlayabilmek
4 1105364 Fiziksel uygunluk ve beslenme ilişkisini kavrayabilmek
5 1105365 Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisini kavrayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.