Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP211 Acil Hasta Bakımı-III 927001 2 3 8

Dersin Amacı

Şok ve çeşitlerini, psikiyatrik, pediatrik, geriatrik, hematolojik –onkolojik, obstetrik- jinekolojik ve yenidoğan acillerini değerlendirebilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Asuman ŞENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-ALİ EKŞİ, Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı Cilt 1,Yayınevi KİTAPANA , YIL:2015 2-ALİ EKŞİ, Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı Cilt 2,Yayınevi KİTAPANA ,YIL:2015 3-Öğr. Gör. Gürkan ÖZEL, Yrd. Doç. Dr. Betül AKBUĞA ÖZEL, Yrd. Doç. Dr. Cihangir ÖZCAN, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik, Yayınevi : Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776951, YIL:2017 4-Prm. Süleyman Yavuz , Uzm. Dr. Gülşah Yavuz, Paramedikler İçin Hastane Öncesi Acil Tıp (Kapsamlı Başvuru Kitabı), ISBN: 9786059215299YIL: 2017

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim hedefleri Şok ve Çeşitleri Psikiyatrik Aciller Pediatrik Aciller Geriatrik Aciller Hematolojik –Onkolojik Aciller Obstetrik- Jinekolojik Aciller Yenidoğan Acilleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 16 4 64
10 Tartışma 16 1 16
11 Soru-Yanıt 16 1 16
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 4 4
19 Beyin Fırtınası 4 2 8
28 Makale Kritik Etme 3 6 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim hedefleri AYP211-AHB3,HAFTA 1.pdf
2 Şok ve Çeşitleri AYP211-AHB3,HAFTA 2.pdf
3 Şok ve Çeşitleri AYP211-AHB3,HAFTA 3.pdf
4 Şok ve Çeşitleri OLGU 1-.pdf
OLGU-2.pdf
OLGU-3.pdf
OLGU-4.pdf
OLGU-5.pdf
OLGU-6.pdf
5 Psikiyatrik Aciller AYP211-AHB3,HAFTA 5.pdf
6 Pediatrik Aciller AYP211-AHB3,HAFTA 6.pdf
7 Pediatrik Aciller AYP211-AHB3,HAFTA 7.pdf
8 Yenidoğan Acilleri AYP211-AHB3,HAFTA 8.pdf
9 Vize
10 Hematolojik –Onkolojik Aciller AYP211-AHB3,HAFTA 10.pdf
11 Obstetrik- Jinekolojik Aciller AYP211-AHB3,HAFTA 11.pdf
12 Geriatrik Aciller AYP211-AHB3,HAFTA 12.pdf
13 Sunum
14 Sunum
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280442 Şok ve çeşitlerini değerlendirebilmek
2 1280443 Psikiyatrik hastalıkları ve acillerini değerlendirebilmek
3 1280444 Pediatrik ve yenidoğan hastalıklarını ve acillerini değerlendirebilmek
4 1280445 Hematolojik-onkolojik hastalıklar ve acillerini değerlendirebilmek
5 1280446 Obstetrik ve jinekolojik hastalıklar acillerini değerlendirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek