Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP217 İlk Yardım 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, tıbbi yardım sağlanıncaya kadar yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta ya da yarlının durumunun kötüleşmesini engellemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için tıbbi araç gereç kullanmaksızın yapılan uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Tuğba ÇINARLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Kızılayı İlk Yardım El Kitabı, Ankara, 2018.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel ilkyardım uygulamaları, ilkyardımın önemi ve kuralları, temel yaşam desteği, yaralanma ve kanamalar ve diğer ilkyardım konuları ile ilgili bilgi sahibi olma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk Yardım Temel Uygulamaları, İnsan Vücudu ve İşleyişi 1.hafta-Temel İlk Yardım Uygulamaları, İnsan Vücudu ve İşleyişi.pdf
2 Hasta Yaralının Değerlendirilmesi 2.hafta- Hasta ya da Yaralının Değerlendirilmesi.pdf
3 Temel Yaşam Desteği 3.hafta-Temel Yaşam Desteği.pdf
4 Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği 4.hafta- Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği.pdf
5 Solunum Yolu Tıkanıklığı, Boğulmalar 5.hafta- Solunum Yolu Tıkanıklığı.pdf
6 Kanamalarda İlk Yardım, Yaralanmalarda İlk Yardım 6.hafta- Kanamalarda İlk Yardım, Yaralanmalarda İlk Yardım.pdf
7 Göz, Kulak, Burun ve Deriye Yabancı Cisim Kaçması/Batması 7.hafta- Göz Kulak Burun ve Deriye Yabancı Cisim Kaçması Ya da Batması.pdf
8 ARA SINAV/ VİZE HAFTASI
9 Yanık, Sıcak Çarpması ve Donmalarda İlk Yardım 9.hafta- Yanık, Sıcak Çarpması ve Donmalarda İlk Yardım.pdf
10 Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım 10.hafta- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım.pdf
11 Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım 11.hafta- Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım.pdf
12 Zehirlenmelerde İlk Yardım 12.hafta- Zehirlenmelerde İlk Yardım.pdf
13 Hayvan Isırmaları ve Sokmalarında İlk Yardım 13.hafta- Hayvan Isırmalarında ve Sokmalarında İlk Yardım.pdf
14 Hasta ya da Yaralı Taşıma Teknikleri 14.hafta- Hasta ya da Yaralı Taşıma Teknikleri.pdf
15 İlk Yardım ve HIV/AIDS , Psikolojik İlk Yardım, İnme, Kene Isırması 15.hafta- iNME, PSİKOLOJİK İLKYARDIM,HIV, KIRIM KONGO.pdf
16 FİNAL HAFTASI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280949 Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, tıbbi yardım sağlanıncaya kadar yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta ya da yarlının durumunun kötüleşmesini engellemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için tıbbi araç gereç kullanmaksızın yapılan uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek