Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHMY205 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Beslenme ile ilgili temel kavramların, besin grupları ve özelliklerinin, çeşitli fizyolojik dönemlerde beslenme ilkeleri ve besin gereksinimlerinin öğrenilmesi, yaşlılarda sık rastlanan sağlık sorunları (diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kanser, osteoporoz, demans gibi) ve beslenme ilişkisinin incelenmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mehmet Mustafa Tilekli

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baysal A. Beslenme. Hatipoğlu yayınevi, Ankara 2008. Baysal A. ve ark. Diyet El Kitabı. Hatipoglu Yayınevi, Ankara 2008. Coulston AM, Boushey CJ. Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease. 2nd ed. Elsevier Academic Press, USA 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. Beslenme tanımı, beslenmenin önemi ve ilkeleri; 2. Yaşlılarda beslenme ilkeleri; 2.1 Yaşlılıkta Vücudun Yapı ve İşlevlerinde Oluşan Değişiklikler 2.1.1 Fiziksel Değişiklikler 2.1.2 Organ Fonksiyonlarındaki Değişiklikler 2.1.3 Yaşam Biçimindeki Değişiklikler 2.2 Yaşlılıkta beslenmenin önemi, 2.2.1 Besin Ögelerinin Yaşlılıktaki Önemi 2.2.2 Yaşlılık Döneminde Enerji İhtiyacı 3. Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkeleri; 3.1 Yaşlılıkta protein metabolizması ve enerji gereksinimi, 3.2 Yaşlılıkta karbonhidrat, yağ ve sıvı durumu ve gereksinimi, 3.3 Yaşlılıkta vitamin metabolizması ve gereksinimi, 3.4 Yaşlılıkta mineral durumu ve gereksinimi, 3.5 Yaşlı beslenmesinde koku, tat ve dokunma duyularının önemi, 3.6 Yaşlılıkta ağız sağlığı ve beslenmede deglutisyon sorunları. 3.7 Yaşlılığa bağlı kas kaybında ve kaşekside beslenme, 3.8 Yaşlılığa bağlı sindirim, kardiyovasküler, metabolik ve solunum hastalıklarında beslenme, 3.9 Yaşlılığa bağlı hematopoiez sapmalarında beslenmenin etkisi. 4. Yaşlılıkta Genel Beslenme İlkeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 2 20
10 Tartışma 10 3 30
11 Soru-Yanıt 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beslenme ve sağlık ilişkisi Besin grupları, içerikleri, çeşitli yaşlarda tüketilmesi önerilen miktarlar, besin değerlerini koruma yöntemleri Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-1.docx
2 Karbonhidratlar; tanımı, sınıflandırılması, besinlerdeki dağılımı, günlük gereksinim Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-2.docx
3 Proteinler; tanımı, özellikleri, kaynakları, gereksinimi enerji; tanımı, kaynakları, enerji gereksnmesi Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-3.docx
4 Lipidler; tanımı, sınıflandırılması, besin kaynakları, sağlık önemi, günlük gereksinim Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-4.docx
5 Vitaminler; sınıflandırılması, özellikleri, eksiklik ve fazlalığı sorunları, günlük gereksinim, besin kaynakları Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-5.docx
6 Mineraller ve eser elementler; sınıflandırılması, özellikleri, eksiklik ve fazlalığı sorunları, günlük gereksinim, besin kaynakları Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-6.docx
7 Çeşitli yaş gruplarında beslenme. Yetişkinlerde sık rastlanan beslenme ile ilgili kronik dejeneratif hastalıklar ve beslenme yetersizliği sorunları Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-7.docx
8 Ara sınav
9 Vücut ağırlığının denetimi; beslenme durumunun değerlendirilmesi, zayıflık, şişmanlık, nedenleri, yaşlılarda beslenme ilkeleri Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-8.docx
10 Diyabet, tanımı, tipleri, nedenleri, beslenme tedavisi Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-10.docx
11 Kalp-damar hastalıkları, nedenleri, sınıflandırılması, beslenme tedavisi Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-11.docx
12 Kanser; tanımı, nedenleri, beslenme ilişkisi Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-12.docx
13 Kemik ve eklem hastalıkları, tanımı, nedenleri, sınıflandırılması, beslenme tedavisi Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-13.docx
14 Nörodejeneratif hastalıklar ve demans; tanımı, sınıflandırılması, beslenme desteği Sağlıklı Yaşam ve Beslenme-14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284655 Çeşitli yaş gruplarının besin gereksinimleri bilir.
2 1284657 Çeşitli besinlerin besin değerlerini kaybetmeden hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması yöntemlerini bilir.
3 1284656 çeşitli beslenme hastalıklarından korunmada ve tedavisinde beslenme ilklerini bilir.
4 1284654 Besinlerin temel özelliklerini ve sağlık üzerine etkileri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 4 3
3 4 3
4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek